National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

Програма підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»


Цикл гуманітарної підготовки

Нормативні дисципліни

Іноземна мова

Історія України

Історія української культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Дисципліни за вибором студента, що пропонуються кафедрою маркетингу

Вступ до маркетингу (іноземною мовою)

Етика маркетингу

Правове регулювання маркетингової діяльності

Психологія PR і реклами

Соціологія ринків

Трудові відносини на підприємстві

Управління кар’єрою маркетолога

 

Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Нормативні дисципліни

Економіко-математичні методи: Економетрика

Економіко-математичні методи: Оптимізаційні методи та моделі

Інформатика

Історія економіки та економічної думки

Макроекономіка

Математика для економістів:  Вища математика

Математика для економістів:  Теорія ймовірності та математична статистика

Мікроекономіка

Основи економічної науки

 

Цикл професійної та практичної підготовки

Нормативні дисципліни

Бухгалтерський облік

Гроші та кредит

Економіка підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Логістика

Маркетинг

Маркетинг послуг

Маркетинг промислового підприємства

Маркетингова товарна політика

Маркетингове ціноутворення

Маркетингові комунікації

Маркетингові дослідження

Менеджмент

Міжнародна економіка

Поведінка споживача

Регіональна економіка

Соціологія

Статистика

Фінанси

Дисципліни за вибором ВНЗ

Маркетинг інновацій

Маркетингове планування

Маркетингове стратегічне планування

Маркетинговий економічний аналіз

Рекламний менеджмент

Управління якістю продукції

Дисципліни за вибором студента

Електронна комерція

Інвестування

Маркетинг торгівлі

Міжнародний маркетинг

Статистичні методи в маркетингу

Тренінг "Маркетинговий аудит"

Тренінг "Розробка стратегії підприємства"

Тренінг "Управління продажами"

Тренінг "Успішна презентація"

© 2006-2018 Інформація про сайт