Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ

Магістратура - це наступний рівень вищої професійної освіти після отримання ступеня бакалавра, яка дозволяє поглибити спеціалізацію за певним професійним спрямуванням, а по закінченні - дає можливість займатися науково-дослідницькою та педагогічною діяльністю. Кафедра Маркетингу Національного гірничого університету надає Вам можливість отримати диплом Магістра за однією з наступних спеціалізацій:

 • Рекламний менеджмент
 • Маркетингове стратегічне управління
 • Міжнародний маркетинг

На навчання магістра приймаються особи, які здобули ступень бакалавра або спеціаліста. Залежно від обраної форми навчання строки навчання в магістратурі становлять:

 • денна, вечірня форма навчання – 1,5 ріки
 • заочна – 1 рік 8 місяців

Основне завдання магістратури – підготовка професіоналів з аналітичної, консультаційної та науково-дослідної діяльності в області управління маркетингом на підприємстві, які здатні самостійно будувати товарну, цінову, збутову та комунікаційну  стратегії і тактики  підприємств споживчого та промислового секторів економіки.

Випускники, які мають ступінь магістра, є більш конкурентоспроможними і затребуваними на ринку праці, можуть претендувати на більш високооплачувані посади, ніж бакалаври і спеціалісти. Випускники магістратури:

 • володіють передовими методами організації діяльності компанії
 • обізнані в області інформаційних і технологічних розробок
 • мають глибокі пізнання, уміння та практичні навички в обраному професійному напряму

Основу професійної підготовки в магістратурі складають спеціальні маркетингові дисципліни: маркетингові стратегії управління, бренд-менеджмент, рекламний менеджмент, фінансовий менеджмент, медіа-планування, стратегічний менеджмент та інші необхідні маркетологу дисципліни. Навчання спирається також на активну самостійну дослідну роботу студентів. Крім традиційних технологій навчання активно використовуються ділові та рольові ігри, ситуаційні задачі та кейси, тренінги, що дозволяє студентам формувати, розвивати та підвищувати свій професійний рівень.

Графік навчання в магістратурі складається з урахуванням індивідуальних можливостей поєднання навчання  та розвитку професійних навичок на підприємстві. Після закінчення магістратури випускники захищають магістерську роботу, яка є самостійним проектом-дослідженням, виконаним під керівництвом професора.

Випускники магістратури мають переваги на ринку праці завдяки високому рівню підготовки та поглибленому вивченню модулів дисциплін відповідно до обраного напряму. Магістри усіх програм спільно вивчають декілька базових дисциплін (поведінка споживачів, інформаційні технології в маркетингу, оцінка маркетингової діяльності, маркетинг на ринку інтелектуального продукту) і окремо - дисципліни спеціалізації тому, що магістерська програма - це відповідні професійні знання:

 • «Маркетингове стратегічне управління» - маркетингові стратегії управління, ринкове сегментування та позиціювання, інструменти стратегічного управління, маркетингові конкурентні стратегії.
 • «Міжнародний маркетинг» - конкурентні стратегії на міжнародних ринках, міжнародні ринки і торгові союзи, сегментування глобальних ринків, глобальні маркетингові комунікації.
 • «Рекламний менеджмент» - медіа-планування, стратегії реклами, соціологія і психологія реклами, бренд-менеджмент.

Навчати Вас будуть висококваліфіковані викладачі кафедри, які мають не тільки наукові ступені і вчені звання, але водночас є фахівцями-практиками в різних сферах маркетингової діяльності з багаторічним стажем роботи.

Якісний рівень підготовки магістрів в нашому університеті визнається роботодавцями не тільки не тільки нашого регіону, а і всієї України та Російської Федерації. Підготовка дає змогу нашим студентам також отримувати нагороди на наукових та практичних конкурсах різного рівня. Високу оцінку неодноразово отримали випускні роботи магістрів на Всеросійському конкурсі «Лучшая студенческая дипломная работа в области маркетинга», що проводиться Гільдією маркетологів РФ та Російською економічною академією ім. Г.В. Плєханова (студентка Кулюкіна Ю. – 1 місце, студентка Коляда М. – 2 місце).

Магістратура сьогодні –  це краща передумова просування по кар'єрних сходах!

Традиційний Бал випускників. 
Урочистий, яскравий та незабутній 
Світовий гуру маркетингу Джек Траут вручає студентці кафедри маркетингу НГУ Диплом за кращу випускну роботу Магістра (Росія, Москва)

© 2006-2018 Інформація про сайт