Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ВИПУСКНИКАМ ТЕХНІКУМІВ та КОЛЕДЖІВ

Загальна інформація 

Спеціальність 075 Маркетинг

 

Рівень державної акредитації: IV четвертий (найвищий)

Ступені підготовки: бакалавр, магістр

Кваліфікація, що надається: бакалавр (магістр) з маркетингу, економіст

Випускаюча кафедра: кафедра маркетингу

Навчання за рахунок держбюджету та за контрактом. Держбюджетні місця виділяються окремо від випускників шкіл.

Прийом здійснється без складання академічної різниці.

Комплектується окрема група з випускників технікумів (коледжів).

Студенти мають можливість проходити підготовку на Військовій кафедрі ДВНЗ «НГУ» та отримати офіцерське звання.

 

Терміни навчання та ліцензований обсяг прийому

-          очна -денна форма – 50 осіб

-          очна -вечірня форма – 25 осіб

-          заочна форма – 25 осіб

Терміни навчання залежно від обраної форми:

денна, вечірня форма навчання – 3 роки

заочна форма навчання – 3 роки

 

Вартість навчання

Ціни 2017 року* (Детальніше):

-          очна -денна форма – 11 000 грн./рік

-          очна -вечірня форма – 7 526 грн./рік

-          заочна форма – 5650 грн./рік

З  можливістю помісячної оплати!

Вартість навчання не змінюється протягом всього терміну навчання в бакалавраті.

   *Вартість навчання у 2018 році може бути скорегована тільки на офіційний індекс інфляції.

 

Процедура вступу

Для випускників технікумів (коледжів) держбюджетні місця виділяються тільки при вступі на денну форму навчання окремо від випускників шкіл.

Конкурсний відбір також здійснюється окремо від випускників шкіл.

Вступ здійснюється без сертифікатів ЗНО.

Рейтинговий бал формується із суми наступних оцінок (за 200-бальною шкалою):

-                середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста;

-                середній бал атестату про повну середню освіту;

-                оцінка за іспит зі спеціальності (комерційна діяльність, маркетингова діяльність).  

Програма іспиту зі спеціальності

Куди нести документи в липні

Документи на вступ за напрямом "Маркетинг" подаються до Приймальної комісії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (4 корпус).

Детальніше дивись Поради абітурієнту

 

Як це було у попередні роки

Прохідний бал: по даним Інформаційної системи «Конкурс»  Міністерства освіти і науки України

© 2006-2018 Інформація про сайт