Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СТУДЕНТАМ МАГІСТРАТУРИ.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Магістерська програма "Рекламний менеджмент" • Маркетинг на ринках інтелектуального продукту
 • Діагностування маркетингової діяльності
 • Поведінка споживачів
 • Інтернет-дослідження
 • Маркетингове управління ресурсами організації
 • Моделювання маркетингових задач
 • Бренд-менеджмент
 • Медіапланування
 • Соціологія і психологія реклами
 • Стратегії реклами
 • Глобальні маркетингові комунікації
 • Міждисциплінарний курсовий проект "Дослідження ринку"
 • Міждисциплінарний курсовий проект "Дослідження ефективності рекламних кампаній"
 • Методичні вказвки до проходження практики
 • Методичні вказвки до виконання дипломної роботи магістра
 • Титул до дипломної роботи магістра

 • © 2006-2018 Інформація про сайт