Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
log_kaf2.gif

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ МАГІСТРІВ УДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ ЗА ДРУГИМ(МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

2022/2023 н.р.

   • Психологія продажів на високотехнологічних ринках – проф. Палєхова Л.Л. ( РП \ Силабус)
   • Мультимедійні комунікації  ( РП \ Силабус)
   • Маркетинг територій ( РП \ Силабус)
   • Рекламний менеджмент ( РП \ Силабус)
   • Бренд менеджмент ( РП \ Силабус)
   • Інтернет маркетингові дослідження  ( РП \ Силабус)
   • Якісні дослідження в маркетингових комунікаціях  ( РП \ Силабус)


© 2006-2023 Інформація про сайт