Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

Reshetilova.jpg Решетілова Тетяна Борисівна
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу; керівник Центру маркетингових технологій ДВНЗ «НГУ».

Член секції «Маркетинг» навчально-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, член правління Української асоціації маркетингу, тренер Європейської маркетингової конфедерації з професійної сертифікації маркетологів, член редакційної колегії журналів «Маркетинг в Україні», «Науковий вісник НГУ», «Инновации в условиях кризиса» (Росія, Москва), член Спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 у ДВНЗ «НГУ». Фахівець у сфері ціноутворення, комунікаційної політики та конкурентоспроможності бізнесу. Керівник спільного проекту НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців «Маркетинговий менеджмент». Автор підручника «Successful Marketing».

Palehova.jpg Палєхова Людмила Львівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу.

Фахівець у сфері промислового та регіонального маркетингу, стратегічного управління та економічного аналізу. Приймала участь у проекті ПРООН «Нарощування потенціалу стратегічної екологічної оцінки в Україні», як незалежний консультант з питань управління сталим розвитком регіону.

Pilova.jpg Пілова Катерина Петрівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, заступник завідуючого кафедрою.

Фахівець у сфері товарної політики. Співавтор навчального посібника «Промисловий маркетинг» виданого у Російській Федерації. Координатор проекту співпраці кафедри маркетингу Національного гірничого університету з кафедрою інженерного бізнесу Російського університету дружби народів. Учасник у проекту НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців «Маркетинговий менеджмент».

Ковтун Костянтин Михайлович
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу.

Фахівець у сфері логістики та маркетингових комунікацій. Приймав участь у проектах: "Векторність лідера у бізнесі", "Тренінг особистісного росту для менеджерів вищої ланки"; Курс навчання в школі консультантів по управлінню в АНХ при уряді Російської Федерації під управлінням проф. А.І. Пригожина (м. Москва). Авторський курс "Конкурентоспроможність підприємства та система «Упорядкування / 5S»", «Управління Компанією в нестабільному середовищі»; «Оптимізація системи управління підприємства» та ін. Автор навчального посібника «Логістика».

Chumachenko.jpg Чумаченко Тетяна Миколаївна
кандидат хімічних наук, доцент кафедри маркетингу.

Фахівець у сфері міжнародного маркетингу. Координатор рекламної та виставкової діяльності ДВНЗ «НГУ», координатор працевлаштування випускників ДВНЗ «НГУ». Автор навчальних посібників у сфері міжнародного маркетингу.

Shinkarenko2.jpg Шинкаренко Наталія Валентинівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу. 
Фахівець у сфері продажів та виставкової діяльності. Координатор профорієнтаційної роботи кафедри маркетингу. Учасник у проекту НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців «Маркетинговий менеджмент».

Makuha.jpg Макуха Юрій Михайлович
старший викладач кафедри маркетингу.

Фахівець у сфері логістики, збуту та інформаційних технологій. Співавтор навчального посібника «Основи логістики».


© 2006-2019 Інформація про сайт