Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЦЕНТР МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Основні напрями діяльності Навчально-наукового центру маркетингових технологій

 

1.В галузі освіти:

· створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості і індивідуальної роботи зі студентами з метою підготовки фахівців для науково-дослідної, науково-педагогічної та організаторської діяльності;

· залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт, що пов’язані з маркетинговою діяльністю оранізацій з метою оволодіння методами застосування та продуктування нових знань для розвязання проблемних професійних завдань;

· організація учбово-виробничих та науково-дослідної практик студентів Державного ВНЗ «НГУ» спеціальності “Маркетинг”;

· організація та здійснення підвищення кваліфікації, включаючи стажування та професійну підготовку спеціалістів підприємств, організацій та закладів, в т.ч. структурних підрозділів Державного ВНЗ «НГУ», що пов’язані з необхідністю знань щодо планування довгострострокової ринкової політики і здійсненні комплексної ринкової стратегії.

2.В галузі науки:

· здійснювати дослідження у галузі маркетингу освітніх послуг ВНЗ: позиціювання універститету, вимірювання ефективності маркетингових зусиль ВНЗ, засоби представлення інформації цільовим групам абітурієнтів, розрахунки планової ціни освітніх послуг;

· здійснювати виконання науково-дослідних робіт у напрямку підприємництва, маркетингу та менеджменту;

· накопичення, систематизація, аналіз і розповсюдження інформації, знань і досвіду за профілем діяльності Центру;

· підготовка, видання і розповсюдження відповідних методичних та довідково-інформаційних видань та документації;

· надання консультаційних, наукових, практичних та інших послуг з питань маркетингової діяльності підприємствам, організаціям, фізичним особам, інститутам державної влади, структурним підрозділам Державного ВНЗ «НГУ»;

· здійснення оцінки та експертизи діяльності організацій-замовників і надання їм науково-практичної допомоги в створенні та налагоджуванні роботи служб маркетингу;

· вивчення попиту та пропозиції на послуги та роботи за профілем діяльності Центру, надання рекламних, дизайнерськіх та посередницьких послуг у зазначеній сфері діяльності.

3. Організація, проведення науково-методичних семінарів, нарад, конференцій з теорії і практики маркетингу.

4. Здійснення співробітництва вищих навчальних закладів, організацій, підприємств, окремих фахівців з метою розвитку взаємовигідних контактів у галузі маркетингу і підприємництва.

5 Встановлення і розвиток міжнародних контактів Центру і його членів з аналогічними організаціями і фахівцями з маркетингу за кордоном, взаємного обміну інформацією, програмними продуктами та науково-методичними матеріалами.

© 2006-2019 Інформація про сайт