Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Касян Сергій Якович

Kasjan_1.jpg Касян Сергій Якович
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри маркетингу
.
 
Kasian.S.Ya@nmu.one

Google Scholar
Web of Science (publons): U-8164-2017
ORCID: 0000-0002-7103-4457 
Scopus

    Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет» – дійсний член з 12.12.2019 р., член Правління, посвідчення №19, відповідальний за управління маркетинговими комунікаційними стратегіями ВГО «Інноваційний університет». Роль і обов'язки в організації: формування і впровадження маркетингової комунікаційної стратегії Інноваційний університет: просування бренду, наповнення і візуалізація контенту на сайті, соціальних мережах, комунікаційна взаємодія на форумах, блогах, чатах, месенджерах; сприяння комунікаційній взаємодії у межах ком’юніті Інноваційного університету

   Керівник Департаменту сприяння розвитку науково-освітнього співробітництва Україна-Польща, ГО SPACETIME.  

    ГО «Українська Асоціація дослідників освіти», дійсний член з 01.2019 р.
      
    ксперт для проведення акредитацій освітніх програм, спеціальність 51 Економіка, спеціальність 075 Маркетинг, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

    Дійсний член Української асоціації маркетингу (свідоцтво №602)

    Дійсний член ВГО «Українська асоціація європейських студій»

    Агент Офісу підтримки вченого, згідно з розпорядженням №6 від 01.09.2022 р. Напрями діяльності в Офісу підтримки вченого: забезпечення маркетингової комунікаційної підтримки просування бренду науковців і освітян

    Учасник Міжнародного освітньо-наукового проєкту «Освіта для всіх і для кожного» / Wizyta Studyjna «Uniwersytet dla Wszystkich», мета якого підвищити якість та доступність вищої освіти для людей з інвалідністю. ДРБФ «Українсько-польський Центр Сприяння Розвитку Менеджменту, Підприємництва та Інвестицій», Університет імені Альфреда Нобеля. Проєкт реалізовано в рамках пост-стипендіальної діяльності програми імені Лейна Кіркланда / Lane Kirkland Scholarship Program, яка адмініструється Фондом «Лідери Змін» / Fundacja Liderzy Przemian і фінансується Польсько-Американським Фондом Свободи /  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Варшава, Польща).

    Учасник міжнародного освітнього проєкту «Pol - Ukr Навчаємо польської в Україні / Pol - Ukr Uczymy polskiego na Ukrainie», Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Школа польської мови і культури для іноземців, Університет імені Альфреда Нобеля.

   Учасник міжнародної освітньої програми продовження навчання «European Union Studies – Domestic Affairs», Латвійський Університет / Latvijas Universitate, м. Рига, Латвія. Складено такі екзамени: PolZT000 Governance innovations and public management in EU, ECTS credits 6. Термін: 20.09.2021-08.12.2021. Сертифікат №288OV/22.

    Учасник міжнародного освітньо-наукового проєкту «Інноваційний університет і лідерство»: навчання i мікропроєкт, Варшавський університет, факультет „Artes Liberales”, Фонд „Instytut Artes Liberales”, Міжнародний фонд досліджень освітньої політики. Kooрдинатор міжнародного проєкту, що фінансований Європейським Союзом та Європейським Соціальним Фондом на тему «Формування якості товарів та послуг на ринках Центральної і Східної Європи», що реалізований спільно з Познаньським економічним університетом (м. Познань, Польща). Стипендіат стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда Польсько-американської комісії Фулбрайта, Польсько-американського фонду свободи, стажування у Вроцлавському університеті, м. Вроцлав (Польща). Учасник Професійної практики в Бюро зі справ EURO 2012 Міського уряду м. Вроцлава (Польща).

    Член редакційної колегії журналів „Wroclaw Economic Review (Wrocław, Poland), “Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne (Wrocław, Poland), „Archiwum Wiedzy Inżynierskiej (Częstochowa, Poland), „Management and Education: Management, Marketing, Tourism (Burgas, Bulgaria); Вісник Львівського університету. Серія економічна, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна. Член наукової ради Institute of Economic, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland. Член рецензійного комітету журналу Oeconomia Copernicana, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland. Член організаційного комітету The International Conference on Applied EconomicsContemporary Issues in Economy”, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland; The International conference Education, Science, Economics and Technologies, University of doctor, professor Asen Zlatarov, BulgariaЧлен редакційної колегії збірника наукових праць "Економічний простір", ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Член рецензійного комітету наукового журналу „Przegląd Europejski” (European Studies Quarterly), University of Warsaw, EU, Faculty of Political Science and International Studies.

Фахівець у сфері Інтернет м
аркетингових комунікацій, маркетингу високотехнологічних підприємств, міжнародного інноваційного маркетингу, маркетингової взаємодії економічних агентів в електронному бізнесі.

Освіта:
Український державний хіміко-технологічний університет, Економічний факультет, спеціаліст, спеціальність: економіка підприємства. 30.VI.1998 р.

Польський університет за кордоном / Polish University Abroad, Лондон, Англія; Лодзьський університет / Uniwersytet Łódzki, Польща, ЄС, 2023 р., спеціальність «Викладання польської мови і культури поза Польщею», Диплом від 12.04.2023 р.

Наукова спеціальність, тема дисертації, вчене звання за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно: 
Захист кандидатської дисертації на отримання наукового ступеня кандидат економічних наук нa тeму «Управління ресурсами промислових підприємств», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  факультет менеджменту і маркетингу, спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (11.IV.2011 р.)
Вчене звання: доцент кафедри маркетингу, 03.IV.2014 р.

Підвищення кваліфікації:
 • Українська асоціація маркетингу, Lifecell CAMPUS. Участь у циклі тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY, успішне складення підсумкового тесту (форма віддалена), що засвідчує володіння у повному ступені сучасними знаннями і компетентностями у сфері цифрового маркетингу. Визначено особливості просування компанії в Інтернеті. Комплексно проаналізовано обчислення метрики / KPI цифрового маркетингу: показники CPC, SEO, ROI, CPT, CPI, CPM, CTR, CAC. 15.11.2021 р. - 16.12.2021 р., м. Київ (Україна). Президент ГО «Українська Асоціація Маркетингу» Лилик І.В., Керівник напрямку digital маркетингу lifecell Брадулов П.О. 30 год / 1 кредит ЄКТС. Сертифікат № 102 від 16.12.2021 р.
 • Тренінг «Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси». Підвищення методичного і практичного рівня компетентності з питань розроблення, перегляду, оновлення, моніторингу та акредитації освітньої програми; дотримання принципів академічної доброчесності. 30 годин / 1,0 кредит ЄКТС, 17-24.11.2022 р. НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-010-062
 • Форум академічної доброчесності. 3 години / 0,1 кредиту ЄКТС, 04 жовтня 2022 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, UNICHECK, Київ. Сертифікат № 4096. Дата видачі: 04.10.2022 р.
 • VI Фестиваль освітнього лідерства “Clever”. Отримані результати: розуміння поняття освітнього лідерства, розширення уявлення про можливості проведення занять у форматі онлайн, визначення вектору особистісного розвитку. 6 годин / 0,2 кредиту ЄКТС, 24.09.2022 р. Київський університет імені Бориса Грінченка. Сертифікат № 2141/41.
 • Курс «Психологічна підготовка та дії цивільного населення у воєнних умовах – 3.0». 120 годин / 4,0 кредити ЄКТС, жовтень 2022 р. Рада молодих учених при МОНУ, Human, ВГО «Інноваційний університет», Міжнародна фундація розвитку. Голова офісу підтримки вченого Олеся Ващук. Сертифікат № 141. Дата видачі: 25.10.2022 р.
 • Тренінг «Сталий розвиток підприємств на основі ефективної практики використання чинних норм законодавства». Розвинення базових компетенцій у сфері застосування трудового законодавства під час воєнного стану, оцінки корупційних ризиків у державній установі, напрямів розвитку державної служби в умовах воєнного часу та розвитку у цивільного населення навичок мінної безпеки в умовах воєнного часу задля забезпечення сталого розвитку підприємств, організацій, установ. 30 годин / 1,0 кредит ЄКТС, 28-29.09.2022 р. НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро, Державна Служба України з питань праці. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-009-083.
 • Курс «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні» у рамках проєкту № 620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Diversification of rural tourism through sustainability and creativity: disseminating European experience in Ukraine (DIRUT) за підтримки Програми Erasmus+ Європейського Союзу, напрям Жан Моне. Міністерство освіти і науки України. Запорізький національний університет. Термін навчання: 09 квітня – 11 червня 2022 року. Обсяг годин: 90 годин, з них 48 аудиторних (3 кредити).
 • Спікер курсу підвищення кваліфікації «Бренд науковця у цифровому світі». 30 годин / 1,0 кредит ЄКТС, 21-27 листопада 2022 р. ВГО «Інноваційний університет», Офіс підтримки вченого. Голова Олеся Ващук. Сертифікат № 1213. Дата видачі: 05.12.2022 р.
 • Тренінг Національного агентства спільно з Британським агентством QAA за підтримки British Council Україна «Галузевий аспект акредитації: міжнародний досвід» для членів галузевих експертних рад обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС). Сергій КВІТ, Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Реєстраційний № 0053 (QAA)/2022. Сертифікат видано 03 лютого 2022 року.
 • Тренінг “Інституційна культура академічної доброчесності: національний досвід та кращі практики Європейського Союзу”. Тренінг проводився в межах проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055. "AICE - With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe". Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. Erasmus+ Jean Monnet Modules. Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, керівник Групи сприяння академічної доброчесності Сумського державного університету, Міжнародний інженер-педагог (ENG PAED IGIP) Артем Артюхов, Керівник Лабораторії дослідження академічної доброчесності Сумського державного університету, Юрій Волк. 6 годин (0,2 кредиту ЄКТС). 25 травня 2022 р. Сертифікат № 101048055-25-104.
 • Тренінг «Опитування учасників освітнього процесу як ефективний інструмент внутрішнього забезпечення якості освіти». Покращення навичок з дослідження та оцінки очікувань й рівня задоволеності учасників освітнього процесу якістю вищої освіти і станом освітнього процесу.             15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС, 18-21.10.2021 р. НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-003-08
 • Участь у підвищенні кваліфікації в межах міжнародного проєкту «Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку», що реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США, в Університеті державної фіскальної служби України. 90 годин / 3 кредити ЄКТС, вересень - листопад 2021 р., м. Ірпінь, Дніпро. Сертифікат № 13-21/25.11.2021
 • Благодійний фонд "Міжнародний фонд досліджень освітньої політики", Громадська організація "Інноваційний університет". Сертифікат щодо участі у підвищенні кваліфікації за програмою «Кращі практики організації міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх програм в Україні». 180 годин / 6 кредитів ЄКТС, 07 липня - 02 грудня 2021 р., м. Київ, Одеса. Сертифікат № 1074
 • Проєкт «Інноваційний університет і лідерство»: навчання, підготовка і захист мікропроєкту на тему «Оцінка якості міждициплінарних освітньо-наукових програм ВНЗ Польщі і України», Варшавський університет, факультет „Artes Liberales”, Фонд „Instytut Artes Liberales”; Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Спілка ректорів ВНЗ України, диплом №4160/IV/2015. 
 • Університет митної справи та фінансів. Довідка про підсумки стажування №21/104 від 03.07.2018 р.
  Строк стажування з 30.05.2018 р. по 30.06.2018 р. відповідно до наказу від 31.05.2018р. №316-к.
 • ІІ Зимова школа Української Асоціації Дослідників Освіти «Європейські індикатори якості освітніх досліджень», Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union. Сертифікат участі з підготовкою мікропроєкту і звіту на тему «Аналіз європейських індикаторів якості освітніх програм ЗВО України», 48 год. Строк стажування з 23.01.2019 р. по 28.01.2019 р.
 • Тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти у рамках проєктів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» Інституту вищої освіти НАПН України, НТУ «Дніпровська політехніка». Сертифікат участі. Строк стажування: Березень-квітень 2019 р.
 • Тренінговий центр T-Update, НТУ «Дніпровська політехніка». Сертифікат №37/2020 щодо участі у тренінгу «Інтерактивні методи викладання». 18 годин., 07-08 лютого 2020 р., м. Дніпро
 • Благодійний фонд "Міжнародний фонд досліджень освітньої політики", Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Громадська організація "Інноваційний університет". Сертифікат щодо участі у підвищенні кваліфікації за програмою «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність». 120 годин / 4 кредити ЄКТС, 06 лютого - 03 квітня 2021 р., м. Київ, Львів, Суми.
 • Школа польської мови і культури для іноземців Університету імені Адама Міцкевича в Познані / Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат щодо участі у Міжнародному проєкті «Pol - Ukr Навчаємо польської в Україні / Pol - Ukr Uczymy polskiego na Ukrainie». Проєкт фінансований ЄС в рамках Європейського соціального фонду / Europejski Fundusz Społeczny і Національного Агентства Академічного Обміну Польщі / Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej у рамках програми «Підтримка польської мови» / “Promocja Języka Polskiego” 140 годин / 4,5 кредити ЄКТС, 01 листопада 2020 р. - 05 червня 2021 р., м. Познань (Польща), Дніпро.
 • Бескидська асоціація екологічного виробництва та туризму Best Proeko (Польща). Освітньо-наукове стажування (форма віддалена) з 01.05.2021 р. по 07.08.2021 р. в обсязі (180 год). Посвідчення № 151/SN/18
 • Тренінг «Гарант освітньої програми» НТУ «Дніпровська політехніка» (30 годин) 03-17.09.2021 р. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-001-12

Дисципліни, що викладає:
 • Маркетинг стартап-проектів,
 • Маркетингове стратегічне планування,
 • Маркетингове ціноутворення,
 • Маркетинг подій,
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт