Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
лого т1.png

Наші наукові публікації з питань управління сталим розвитком

Рисунок1.png

Наукові статті

Підручники та монографії

Монографії та підручники з питань сталого розвитку,

що підготовлені викладачами кафедри маркетингу


За результатами сумісних науково-освітніх проєктів з  європейськими вишами викладачі кафедри маркетингу підготовили 3 монографії та 2 підручника, присвячених питанням сталого розвитку у контексті завдань Порядку денного зі сталого розвитку до 2030.

 

2024 рік

1. Ус С. А., Палєхова Л. Л. Моделювання сталого розвитку: навч. посіб. / С. А Ус., Л. Л. Палєхова, за заг. ред. Л. Л. Палєхової. – М-во освіти і науки України, Нац.техн. ун-т «Дніпровська політехніка» – Дніпро : вид-во «Свідлер А.Л». – 2024. 160 с..   Посилання 
2. Безугла Л. С., Палєхова Л. Л., Бєлобородова М. В. Управління сталою поведінкою споживачів у туристичній діяльності: навч. посіб. Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро: Акцент, 2024. 185с. Посилання 

2023 рік

1. Палєхова Л. Л., Дрешпак Н.С. Управління сталим розвитком енергетики: навч. посіб. За заг. ред. Л. Л. Палєхової. Дніпро : НТУ «Дніпровська Політехніка», 2023. 136с     
2. Палєхова Л. Л., Макуха Ю.М. Оцінка життєвого циклу продукту: навч. посіб. Дніпро: НТУ «Дніпровська Політехніка», 2023. 144с.      
3. Палєхова Л. Л., Рогоза М. В. Добровільні стандарти в управлінні сталим розвитком: навч. посіб. Дніпро : НТУ «Дніпровська Політехніка», 2023. 144с.     

2022 рік         

1. Палєхова Л. Л., Куваєва Т. В. Маркетинг партнерських відносин в управлінні сталим розвитком: навч. посіб. Дніпро : НТУ «Дніпровська Політехніка», 2022. 136с.    

2021 рік

1         Kasian Y. Serhii, Bhandari P. Medani, Sapiński, Aleksander, Sanetra-Półgrabi Sabina, Rozhko Nataliya (2021). Social Responsibility as A Tool for The Human Resources Policy Development and Reducing Inequalities on Tourism Industry, in Bhandari, Medani P. and Shvindina Hanna edits, Inequality – The unbeatable Challenge, River Publishers, Denmark / the Netherlands, USA, ISBN: 9788770226233; e-ISBN: 9788770226226- [Digital source].  Indexing database Scopus.            Посилання

2         Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus, 2021. 192 р.           Посилання

2020 рік

1        Касян С. Я. Енергоощадна цінність логістичних та комунікаційних детермінант маркетингової діяльності високотехнологічних підприємств в електронному бізнесі: Монографія. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020 232 с. ISBN 978-966-350-723-1.   Посилання

2        Палєхова Л. Л. Управління сталим розвитком: Довідник базових понять.  Дніпро: НТУ «Дніпровська Політехніка», 2020. 332 с. ISBN 978-966-921-006-7.      Посилання

2016 рік

1        Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография: 2-е изд., перераб. и доп. Ред.: М. Шмидт, Б. Хансманн, Д.. Палехов, Г. Г. Пивняк, Ю. С. Шемшученко, А.  Ф. Павленко, А. Г. Шапарь, В. Я. Швец, Л. Л. Палехова.  Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. 432 с. ISBN 978-966-921-006-7      Посилання

2015 рік

1         Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография. Ред.: М. Шмидт, Б. Хансманн, Д. Палехов, Г. Г. Пивняк, Ю. С. Шемшученко, А. Ф. Павленко, А. Г. Шапарь, В. Я. Швец, Л. Л. Палехова. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015.  430 с.  ISBN 978-617-7109-91-3       Посилання Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт