Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
лого т1.png

Наші наукові публікації з питань управління сталим розвитком

Рисунок1.png

Наукові статті

Підручники та монографії

Монографії та підручники з питань сталого розвитку,

що підготовлені викладачами кафедри маркетингу


За результатами сумісних науково-освітніх проєктів з  європейськими вишами викладачі кафедри маркетингу підготовили 3 монографії та 2 підручника, присвячених питанням сталого розвитку у контексті завдань Порядку денного зі сталого розвитку до 2030.

 

2021 рік

1         Kasian Y. Serhii, Bhandari P. Medani, Sapiński, Aleksander, Sanetra-Półgrabi Sabina, Rozhko Nataliya (2021). Social Responsibility as A Tool for The Human Resources Policy Development and Reducing Inequalities on Tourism Industry, in Bhandari, Medani P. and Shvindina Hanna edits, Inequality – The unbeatable Challenge, River Publishers, Denmark / the Netherlands, USA, ISBN: 9788770226233; e-ISBN: 9788770226226- [Digital source]. Access, 10.09.2021: https://www.riverpublishers.com/book_details.php?book_id=938. Indexing database Scopus.            Посилання

1         Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus, 2021. 192 р.           Посилання

 

2020 рік

2         Касян С. Я. Енергоощадна цінність логістичних та комунікаційних детермінант маркетингової діяльності високотехнологічних підприємств в електронному бізнесі: Монографія. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020 232 с. ISBN 978-966-350-723-1.   Посилання

3         Палєхова Л. Л. Управління сталим розвитком: Довідник базових понять.  Дніпро: НТУ «Дніпровська Політехніка», 2020. 332 с. ISBN 978-966-921-006-7.      Посилання

2016 рік

4        Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография: 2-е изд., перераб. и доп. Ред.: М. Шмидт, Б. Хансманн, Д.. Палехов, Г. Г. Пивняк, Ю. С. Шемшученко, А.  Ф. Павленко, А. Г. Шапарь, В. Я. Швец, Л. Л. Палехова.  Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. 432 с. ISBN 978-966-921-006-7      Посилання

2015 рік

5         Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография. Ред.: М. Шмидт, Б. Хансманн, Д. Палехов, Г. Г. Пивняк, Ю. С. Шемшученко, А. Ф. Павленко, А. Г. Шапарь, В. Я. Швец, Л. Л. Палехова. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015.  430 с.  ISBN 978-617-7109-91-3       Посилання 


© 2006-2023 Інформація про сайт