Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

ЦЕНТР МАРКЕТИНГОВИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Основні напрями діяльності Навчально-наукового центру маркетингових цифрових технологій

 

1. У сфері навчальної діяльності:

 • створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості, індивідуальної роботи зі здобувачами вищої освіти з метою підготовки фахівців для науково-дослідної, науково-педагогічної та управлінської діяльності у сфері маркетингу і логістики;
 • залучення здобувачів вищої освіти до виконання науково-дослідних робіт, що пов’язані з маркетинговою і логістичною діяльністю підприємств з метою оволодіння методами застосування і генерування нових знань для розв’язання проблемних професійних завдань;
 • організація навчальних, виробничих та передатестаційних практик здобувачів вищої освіти освітньої програми «Маркетинг» Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 • організація та проведення підвищення кваліфікації, включаючи стажування та професійну підготовку спеціалістів підприємств, організацій та закладів, у т.ч. структурних підрозділів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», що пов’язане з необхідністю оновлення знань у сфері маркетингової політики, стратегії і тактики, цифрового маркетингу, е-логістики, проведення маркетингових досліджень і маркетингового аудиту.

2. У сфері наукової діяльності:

 • проведення досліджень у сфері маркетингу освітніх послуг ЗВО: маркетингового позиціонування освітньо-наукових послуг Університету, вимірювання ефективності маркетингових зусиль ЗВО, маркетингові комунікаційні засоби представлення інформації цільовим групам абітурієнтів, розрахунки тарифів освітніх послуг;
 • виконання науково-дослідних робіт у сфері інноваційного підприємництва, маркетингу, менеджменту і логістики;
 • накопичення, систематизація, аналіз і розповсюдження маркетингової інформації, новітніх знань і досвіду за профілем діяльності Центру серед здобувачів вищої освіти, аспірантів, науковців, викладачів, партнерів, влади, громадськості;
 • підготовка, видання і розповсюдження відповідних методичних, довідково-інформаційних видань, навчальних посібників, підручників та документації у сфері сучасного маркетингу і логістики, у т.ч. в електронному виді;
 • надання консультаційних, наукових, інформаційних послуг з питань маркетингової, логістичної діяльності, проведення маркетингових досліджень підприємствам, фізичним особам, інститутам державної влади, структурним підрозділам Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 • проведення оцінки та експертизи операційно-комерційної діяльності організацій-замовників і надання їм науково-практичної допомоги в ефективному функціонуванні служб маркетингу і логістики;
 • дослідження попиту та пропозиції на послуги та роботи за профілем діяльності Центру, надання рекламних, дизайнерських, представницьких та посередницьких послуг у сфері маркетингової діяльності;
 • організація науково-методичних семінарів, вебінарів, конференцій, форумів, майстер-класів з теорії і практики цифрового маркетингу, е-логістики.

3. У сфері міжнародної діяльності:

 • встановлення і розвиток міжнародних контактів Центру і його членів з партнерськими організаціями і фахівцями з маркетингу і логістики за кордоном, взаємного обміну інформацією, програмними продуктами та науково-методичними матеріалами.

4. У сфері партнерської взаємодії:

 •  сприяння співробітництву ЗВО, підприємств, влади, громадськості, окремих фахівців з метою розвитку взаємовигідних контактів у сфері маркетингу, менеджменту, підприємництва і логістики.Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт