Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

ЦЕНТР МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Основні напрями діяльності Навчально-наукового центру маркетингових технологій

 

1.У сфері навчальної діяльності:

· створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості й індивідуальної роботи зі студентами з метою підготовки фахівців для науково-дослідної, науково-педагогічної та організаторської діяльності у сфері маркетингу;

· залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт, що пов’язані з маркетинговою діяльністю організацій, з метою оволодіння методами застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань;

· організація навчально-виробничих та науково-дослідної практик студентів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

· організація та проведення підвищення кваліфікації, включаючи стажування та професійну підготовку спеціалістів підприємств, організацій та закладів, у т.ч. структурних підрозділів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», що пов’язане з необхідністю оновлення знань у сфері маркетингової політики, стратегії і тактики, проведення маркетингових досліджень і маркетингового аудиту.

2.У сфері наукової діяльності:

· проведення досліджень у сфері маркетингу освітніх послуг ЗВО: маркетингового позиціонування освітньо-наукових послуг Університету, вимірювання ефективності маркетингових зусиль ЗВО, маркетингові комунікаційні засоби представлення інформації цільовим групам абітурієнтів, розрахунки тарифів освітніх послуг;

· виконання науково-дослідних робіт у напрямку інноваційного підприємництва, маркетингу та логістики;

· накопичення, систематизація, аналіз і розповсюдження маркетингової інформації, знань і досвіду за профілем діяльності Центру серед студентів, аспірантів, науковців, викладачів, партнерів, влади, громадськості, стейкголдерів;

· підготовка, видання і розповсюдження відповідних методичних та довідково-інформаційних видань та документації у сфері сучасного маркетингу;

· надання консультаційних, наукових, практичних та інших послуг з питань маркетингової діяльності підприємствам, організаціям, фізичним особам, інститутам державної влади, структурним підрозділам Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

· проведення оцінки та експертизи діяльності організацій-замовників і надання їм науково-практичної допомоги в створенні та налагоджуванні ефективної роботи служб маркетингу і логістики;

· вивчення попиту та пропозиції на послуги та роботи за профілем діяльності Центру, надання рекламних, дизайнерських, представницьких та посередницьких послуг у сфері маркетингової діяльності;

· організація і проведення науково-методичних семінарів, нарад, конференцій, форумів з теорії і практики маркетингу і логістики.

3. У сфері міжнародної діяльності.

· встановлення і розвиток міжнародних контактів Центру і його членів з аналогічними організаціями і фахівцями з маркетингу і логістики за кордоном, взаємного обміну інформацією, програмними продуктами та науково-методичними матеріалами.

4. У сфері партнерської взаємодії.

· сприяння успішному співробітництву ЗВО, організацій, підприємств, окремих фахівців з метою розвитку взаємовигідних контактів у сфері маркетингу, логістики і підприємництва.
© 2006-2021 Інформація про сайт