Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

маркетинглого.jpg

Кафедра Маркетингу 


журналістика (1).png

075new.pngКафедра заснована у 2000 р.

На кафедрі проводиться підготовка фахівців за спеціальностями:

  • 075 «Маркетинг», освітньо-професійні програми «Маркетинг» 

                       - рівень бакалавра
                       - рівень магістра
  • 061 «Журналістика», освітньо-професійна програма «Журналістика»

                       - рівень бакалавра
                       - рівень магістра

Рівні підготовки: бакалавр, магістр.

У складі кафедри п'ять професорів, сім доцентів, один старший викладач, один асистент. За сумісництвом вони працюють вищими менеджерами з маркетингу та директорами з маркетингу, начальниками відділу маркетингу, що забезпечує адаптовану до вимог бізнесу підготовку студентів.

222.png

     Освітньо-професійна програма 075 «Маркетинг» НТУ «Дніпровська політехніка» спрямована на підвищення рівня знань та навичок з цифрового маркетингу з урахуванням високотехнологічної спрямованості та соціальної, екологічної відповідальності бізнесу. На магістерському рівні характеризується поглибленим вивченням маркетингового стратегічного управління і рекламного менеджменту з акцентом на соціально і екологічно відповідальному споживанні та маркетинговому комунікаційному роз’ясненні доцільності ресурсозбереження у площині європейської ментальності.

Освітньо-професійна програма 061 «Журналістика» НТУ «Дніпровська політехніка» орієнтована на підготовку фахівців у сфері журналістики для організаційно-управлінської, комерційної, творчої, інформаційно-комунікаційної діяльності на посадах: фахівець з інфокомунікацій, фахівець з інформаційних технологій, диктор, фотокореспондент, відповідальний секретар редакції, адміністратор телевізійних передач, інтерв’юер. Унікальною особливістю програми є можливість здобути  знання, навички та компетенції в галузі промислової журналістики.

журналістика (3).png

Програма спрямована на формування знань та навичок, необхідних для успішної діяльності в медіагалузі, ураховує соціальну та медіаекологічну відповідальність в царині соціальних комунікацій. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних фахівців з журналістики, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в інформаційному середовищі перед викликами медіасфери.

Система підготовки бакалаврів маркетингу розрахована на майбутніх маркетологів-аналітиків, які можуть: використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності; застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища; діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу; організовувати рекламні компанії; застосовувати методи і процедури маркетингового просування, розподілу, пакування і утилізації товарів і послуг, маркетинговий зміст «зелених» тарифів.

Випускники кваліфікації бакалавр маркетингу працюють фахівцями з біржових операцій, мерчандайзерами, комерційними торговцями, організаторами із збуту і постачання, аналітиками у сфері Інтернет-маркетингу, таргетологами, представниками з реклами, торговцями у сфері обслуговування бізнесу та реклами.

Система підготовки магістрів маркетингу розрахована на майбутніх керівників фірм та їхніх підрозділів, які можуть: розробляти стратегію поведінки фірми на ринку, знаходити вигідні ринки збуту за допомогою маркетингових досліджень, організовувати товарну інноваційну політику фірми, обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні підприємства, керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж; організовувати виставки та ярмарки; укладати та оформлювати контракти. Випускники кваліфікації магістр маркетингу працюють вищими менеджерами з маркетингу, керівниками підрозділів маркетингу, керівниками підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю; деякі з них є власниками торговельних, консалтингових фірм, маркетингових агенцій, що забезпечує адаптовану до вимог бізнесу підготовку студентів.

Кафедра активно проводить науково-дослідну роботу, до якої залучаються студенти, починаючи з першого курсу. Вже сьогодні результати роботи студентів кафедри високо оцінені на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, міжнародних студентських наукових конференціях і олімпіадах в Україні та за кордоном. Академічна вихідна мобільність під час навчання може бути здійснена у рамках міжнародних угод між НТУ «Дніпровська політехніка» та такими ЗВО, як: Університет Вітовта Великого (м. Каунас, Литва); Вища Банківська Школа (м. Вроцлав, Польща); Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща); Технічно-гуманітарна академія в Бієльску-Бялей (м. Бієльско-Бяла, Польща); Краківський економічний університет (м. Краків, Польща); Суспільна Академія наук (м. Лодзь, Польща); Університет Карабюк (Туреччина); Технічний університет Дрездена (Німеччина).Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт