Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
222.png

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ 075 "Маркетинг"

МАГІСТРНАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023-2024 (денна(заочна)
Презентація ОПП «Маркетинг»

1. ОБОВЯЗКОВА ЧАСТИНА


Освітня компонента Кредити
1  Іноземна мова для професійної діяльності (англійська/ німецька/ французька) Силабус 6
2  Соціальна відповідальність бізнесу Силабус 4
3  Маркетингове стратегічне управління Силабус 5
4  Курсовий проект з маркетингового стратегічного управління Методичні вказівки 0,5
5  Економічне обґрунтування маркетингових рішень Силабус 4
6  Маркетинговий менеджмент Силабус 4
7  Маркетинг взаємодії і партнерських відносин Силабус 4
8  Курсовий проект з економічного обґрунтування маркетингових рішень Методичні вказівки 0,5
9  Методологія та організація економічних наукових досліджень Силабус 4
10  Маркетинг стартап-проектів Силабус 4
11  Передатестаційна практика Методичні вказівки 8
12  Виконання кваліфікаційної роботи Методичні вказівки 22

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Перелік дисциплін визначається зі списку обраних студентом ( Посилання )ПОПЕРЕДНІ ПЕРІОДИ

2022
Освітньо-професійна програма вищої освіти "Маркетинг" 2022 - 2024 н.р. (Посилання)
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022-2024 (денна) (заочна)
Презентація ОПП «Маркетинг»

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт