Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
222.png

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ 075 "Маркетинг"

БАКАЛАВР


Освітньо-професійна програма вищої освіти "Маркетинг" 2022- 2026 н.р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022-2026 (повна) Денна | Заочна

1.      ОБОВЯЗКОВА ЧАСТИНА 

Освітня компонента Кредити

1

Українська мова Силабус

3,0

2

Цивілізаційні процеси в українському суспільстві Силабус

3,0

3

Іноземна мова для професійної діяльності (англійська / німецька / французька) Силабус

6,0

4

Фізична культура і спорт Силабус

6,0

5

Ціннісні компетенції фахівця Силабус

6,0

6

Правознавство Силабус

3,0

7

Цивільна безпека Силабус

3,0

8

Вища математика Силабус

5,0

9

Мікроекономіка Силабус

4,0

10

Макроекономіка Силабус

4,0

11

Основи організації бізнесу Силабус

4,0

12

Менеджмент Силабус

4,0

13

Маркетинг Силабус

10,0

14

Теорія регіональних і галузевих ринків Силабус

6,0

15

Інформаційні технології в маркетингу Силабус

7,0

16

Етика маркетингу Силабус

7,0

17

Курсовий проект з маркетингових досліджень Методичні вказівки

0,5

18

Курсовий проект з маркетингового ціноутворення Методичні вказівки

0,5

19

Комп’ютерна графіка, дизайн та мультимедіа Силабус

4,0

20

Маркетингова товарна політика Силабус

6,0

21

Маркетингове ціноутворення Силабус

6,0

22

Маркетингові дослідження Силабус

7,0

23

Маркетингове діагностування господарської діяльності Силабус

5,0

24

Курсовий проект з маркетингових систем розподілу Методичні вказівки

0,5

25

Маркетингові системи розподілу Силабус

4,0

26

Поведінка споживача Силабус

6,0

27

Міжнародний маркетинг Силабус

3,0

28

Маркетинг промислового підприємства Силабус

5,0

29

Курсовий проект «Маркетинг промислового підприємства» Методичні вказівки

0,5

30

Маркетингові комунікації Силабус

4,0

31

Маркетинг послуг Силабус

4,0

32

Маркетингове стратегічне планування Силабус

4,0

33

Курсовий проект з маркетингового стратегічного планування Методичні вказівки

0,5

34

«Зелений» маркетинг Силабус

4,0

35

Маркетинг сталого розвитку Силабус

3,0

36

Виконання кваліфікаційної роботи Методичні вказівки

9,0

37

Навчальна практика Методичні вказівки

6,0

38

Навчальна практика з маркетингових досліджень Методичні вказівки

6,0

39

Виробнича практика за спеціальністю Методичні вказівки

6,0

40

Передатестаційна практика Методичні вказівки

4,5


2.      ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Перелік дисциплін визначається зі списку обраних студентом Посилання )


Листи підтримки підготовки бакалаврів маркетингу: ПОПЕРЕДНІ ПЕРІОДИ

2021

Освітньо-професійна програма вищої освіти "Маркетинг" 2021 року набору

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021-2025 (повна) Денна | Заочна

2020

Освітньо-професійна програма вищої освіти "Маркетинг" 2020 року набору
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  2020-2024 (повна) Денна | Заочна 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  2020-2024 (скорочена)  Денна| Заочна

2019© 2006-2023 Інформація про сайт