Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
222.png

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ 075 "Маркетинг"

БАКАЛАВР


Освітньо-професійна програма вищої освіти "Маркетинг" 2023 року набору

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023-2027 (повна) Денна | Заочна

1.      ОБОВЯЗКОВА ЧАСТИНА 

Перелік нормативних дисциплін ОП Маркетинг у 2023/2024 навчальному році

Освітня компонента

Кафедра, що викладає Семестр Обсяг (годин)

Матеріал

1й курс (2023 рік вступу)
1 Українська мова Філології та мовної комунікації Осінній 90 Робоча програма
2 Вища математика Прикладної математики Осінній 150 Робоча програма
3 Інформаційні технології в маркетингу Маркетингу Осінній 210 Робоча програма
4 Теорія галузевих ринків Маркетингу Осінній 180 Робоча програма
5 Іноземна мова професійного спрямування (англійська/німецька/французька) Іноземних мов Протягом року 180 Робоча програма
6 Фізична культура і спорт Фізичного виховання і спорту Протягом року 180 Робоча програма
7 Маркетинг Маркетингу Протягом року 300 Робоча програма
8 Цивілізаційні процеси в українському суспільстві Історії та політичної теорії Весняний 90 Робоча програма
9 Мікроекономіка Економічної теорії та міжнародних економічних відносин Весняний 120 Робоча програма
10 Етика маркетингу Маркетингу Весняний 210 Робоча програма
11 Навчальна практика Маркетингу Весняний 180 Робоча програма
2й курс (2022 рік вступу)
1 Фізична культура і спорт Фізичного виховання і спорту Протягом року 180 Робоча програма
2 Макроекономіка Економічної теорії та міжнародних економічних відносин Осінній 120 Робоча програма
3 Основи організації бізнесу Прикладної економіки, підприємництва та публічного управління Осінній 120 Робоча програма
4 Маркетингова товарна політика Маркетингу Осінній 180 Робоча програма
5 Маркетингове ціноутворення Маркетингу Осінній 195 Робоча програма
6 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту Весняний 180 Робоча програма
7 Комп’ютерна графіка, дизайн та мультимедіа Економіки та економічної кібернетики Весняний 120 Робоча програма
8 Маркетингові дослідження Маркетингу Весняний 210 Робоча програма
9 Курсовий проект з маркетингових досліджень Маркетингу Весняний 15 Робоча програма
10 Маркетингове діагностування господарської діяльності Маркетингу Весняний 150 Робоча програма
11 Фахові дисципліни вільного вибору 1,2 Кафедри ФЕФ Протягом року 120 Робоча програма
13 Навчальна практика з маркетингових досліджень Маркетингу Весняний 180 Робоча програма
3й курс (2021 рік вступу)
1 Правознавство Цивільного, господарського та екологічного права Осінній 90 Робоча програма
2 Маркетинг послуг Маркетингу Осінній 120 Робоча програма
3 Маркетинг промислового підприємства Маркетингу Осінній 150 Робоча програма
4 Курсовий проект з маркетингу промислового підприємства Маркетингу Осінній 15 Робоча програма
5 Маркетингові комунікації Маркетингу Осінній 120 Робоча програма
6 Дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills 1,2 Кафедри НТУ «ДП» Осінній 2х120 Робоча програма
7 Маркетингові системи розподілу Маркетингу Весняний 120 Робоча програма
8 Міжнародний маркетинг Маркетингу Весняний 105 Робоча програма
9 «Зелений» маркетинг Маркетингу Весняний 120 Робоча програма
10 Поведінка споживача Маркетингу Протягом року 180 Робоча програма
11 Фахові дисципліни вільного вибору 1,2,3 Кафедри ФЕФ Протягом року 3х120 Робоча програма
12 Виробнича практика за спеціальністю Маркетингу Весняний 180 Робоча програма
4й курс (2020 рік вступу)
1 Цивільна безпека Охорони праці та цивільної безпеки Осінній 90 Робоча програма
2 Менеджмент Менеджменту Осінній 120 Робоча програма
3 Дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills Кафедри НТУ «ДП» Осінній 120 Робоча програма
4 Маркетинг сталого розвитку Маркетингу Весняний 135 Робоча програма
5 Маркетингове стратегічне планування Маркетингу Весняний 120 Робоча програма
6 Курсовий проект з маркетингового стратегічного планування Маркетингу Весняний 15 Робоча програма
7 Фахові дисципліни вільного вибору 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Кафедри ФЕФ Протягом року 7х120 Робоча програма
8 Передатестаційна практика Маркетингу Весняний 90 Робоча програма
9 Виконання кваліфікаційної роботи Маркетингу Весняний 270 Робоча програма

2.      ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Перелік дисциплін визначається зі списку обраних студентом Посилання ) ПОПЕРЕДНІ ПЕРІОДИ

2022

Освітньо-професійна програма вищої освіти "Маркетинг" 2022 року набору

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022-2026 (повна) Денна Заочна

Таблиця дисциплін

2021

Освітньо-професійна програма вищої освіти "Маркетинг" 2021 року набору

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021-2025 (повна) Денна Заочна

2020

Освітньо-професійна програма вищої освіти "Маркетинг" 2020 року набору
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  2020-2024 (повна) Денна | Заочна


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт