Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ

Магістратура - це наступний рівень вищої професійної освіти після отримання ступеня бакалавра, яка по закінченні дає можливість отримати більш стійкі конкурентні переваги на ринку праці, а також займатися науково-дослідницькою та педагогічною діяльністю. 

На навчання магістра приймаються особи, які здобули ступень бакалавра або спеціаліста. Залежно від обраної форми навчання строки навчання в магістратурі становлять:

денна та заочна форма навчання – 1 рік 4 місяці

Основне завдання магістратури – підготовка професіоналів з аналітичної, консультаційної та науково-дослідної діяльності в сфері управління маркетингом на підприємстві, які здатні самостійно будувати товарну, цінову, збутову та комунікаційну стратегії і тактики підприємств споживчого та промислового секторів економікию.

Випускники, які мають ступінь магістра, є більш конкурентоспроможними і затребуваними на ринку праці, можуть претендувати на більш високооплачувані посади, ніж бакалаври і спеціалісти. Випускники магістратури:

  • володіють передовими методами організації діяльності компанії
  • обізнані в сфері інформаційних і технологічних розробок
  • мають глибокі пізнання, уміння та практичні навички в обраному професійному напряму

Основу професійної підготовки в магістратурі складають обов’язкові маркетингові дисципліни: Маркетингове стратегічне управління, Маркетинговий менеджмент, Методологія та організація економічних наукових досліджень, Маркетинг стартап-проєктів, Рекламний менеджмент та інші необхідні маркетологу дисципліни. Навчання спирається також на активну самостійну дослідну роботу студентів. Крім традиційних технологій навчання активно використовуються ділові та рольові ігри, ситуаційні задачі та кейси, тренінги, що дозволяє студентам формувати, розвивати та підвищувати свій професійний рівень.

Графік навчання в магістратурі складається з урахуванням індивідуальних можливостей поєднання навчання та розвитку професійних навичок на підприємстві. Після закінчення магістратури випускники захищають кваліфікаційну роботу магістра, яка є самостійним проектом-дослідженням, виконаним під керівництвом досвідчених викладачів

Випускники магістратури мають переваги на ринку праці завдяки високому рівню підготовки та поглибленому вивченню дисциплін, спрямованих на розвиток Soft Skills та фахових дисциплін вільного вибору студента: Психологія продажів на високотехнологічних ринках, Бренд-менеджмент, Рекламний менеджмент, Медіа-планування, Маркетинг територій, Інтернет маркетингові дослідження, Якісні дослідження в маркетингових комунікаціях.

Навчати Вас будуть висококваліфіковані викладачі кафедри, які мають не тільки наукові ступені і вчені звання, але водночас є фахівцями-практиками в різних сферах маркетингової діяльності з багаторічним стажем роботи.

Якісний рівень підготовки магістрів в нашому університеті визнається роботодавцями не тільки не тільки нашого регіону, а і всієї України та ЄС. Підготовка дає змогу нашим студентам також отримувати нагороди на наукових та практичних конкурсах різного рівня.

УМОВИ ВСТУПУ


Магістратура сьогодні –  це краща передумова просування по кар'єрних сходах!

Традиційний Бал випускників. 
Урочистий, яскравий та незабутній 
Світовий гуру маркетингу Джек Траут вручає студентці кафедри маркетингу НГУ Диплом за кращу випускну роботу Магістра  

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт