Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

Бутиріна Марія Валеріївна

Butyrina.jpg
Бутиріна Марія Валеріївна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор,
професор кафедри маркетингу
.
 
butyrina.m.v@nmu.one 

Google Scholar
Web of Science (publons):
Scopus
ORCID: 0000-0002-5048-5187 

    Член Національної спілки журналістів України
    Член редакційної колегії наукового видання категорії Б «Communications and Communicative Technologies»
    Член редакційної колегії наукового видання категорії Б «Актуальні питання масової комунікації»

Освіта:
Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Журналістика», кваліфікація – спеціаліст з журналістики , 02.07.1996 р.

Наукова спеціальність, тема дисертації, вчене звання за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно: 
Захист кандидатської дисертації на отримання наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Комунікативні фактори функціонування публіцистичних текстів», Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.08 «Журналістика», 10.10.2001 р.
Вчене звання: доцент кафедри менеджменту ЗМІ, реклами та паблік рілейшнз, 20.04.2006 р.
Захист докторської дисертації на отримання наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій на тему «Мас-медіа як середовище утворення та функціонування стереотипів масової свідомості», Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій», 01.07.2010 р.
Вчене звання: професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, 28.03.2013 р.

Підвищення кваліфікації:
  • Підвищення кваліфікації викладача журналістики за спеціальною програмою «Академія з прав людини для журналістів та журналісток». Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. Сертифікат із додатком за номером 045/128 від 16.03.2018 р. 180 годин/ 60 кредитів. Вересень 2017 - березень 2018 рр.
  • Тренінг «Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси». Підвищення методичного і практичного рівня компетентності з питань розроблення, перегляду, оновлення, моніторингу та акредитації освітньої програми; дотримання принципів академічної доброчесності. 30 годин / 1,0 кредит ЄКТС, 17-24.11.2022 р. НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-010-021
  • ДНУ ім. Олеся Гончара. Тренінг-курс «Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи». 28.03.2022-04.04.2022 рр. Сертифікат із додатком № 89-400-т80/2022. 60 годин/2 кредити.
  • ДНУ ім. Олеся Гончара. Тренінг-курс «Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність». 12.04.2022-22.04.2022 рр. Сертифікат із додатком № 89-400-т249/2022.

Дисципліни, що викладає:

  • Вступ до спеціальності
  • Історія зарубіжної та української журналістики
  • Медіація міжнародних відносин
  • Аналітичне письмо
  • Психологія реклами та PR
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт