Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Гусак Наталя Анатоліївна

Gusak photo.jpg Гусак Наталя Анатоліївна
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри маркетингу
.
 
Husak.N.A@nmu.one

Google Scholar
Web of Science (publons):
ORCID:  
Scopus

   Дійсний член Спілки журналістів України (посвідчення №476).

    Фахівець у сфері медіакомунікацій.

    Стаж роботи у медіасфері 22 роки.
    З 2001 по 2019 роки – власний кореспондент ТРК «Україна» у Дніпропетровській області.
    З 2019 – власний кореспондент Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» у Дніпропетровській області.
Член редколегії видань:
    Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. Вип. 12. 156 с.
    Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали XV Регіональної студентської науково-практичної конференції [відповідальний редактор В. Д. Демченко, відповідальні секретарі О. В. Кирилова, О. В. Гудошник]. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2019. 92 с.
   Член програмного комітету ХV Регіональної студентської науково-практичної конференції «Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія» (18.04.2019, м. Дніпро)

Освіта:
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2000 р., спеціальність «Журналістика», кваліфікація бакалавр з журналістики.

Наукова спеціальність, тема дисертації, вчене звання за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно: 
к.ф.н., 061 – Журналістика, «Громадське ТБ як форма організації та функціонування телемовлення (зарубіжний досвід та українські реалії)»

Підвищення кваліфікації:
  • Тренінг «Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси». Підвищення методичного і практичного рівня компетентності з питань розроблення, перегляду, оновлення, моніторингу та акредитації освітньої програми; дотримання принципів академічної доброчесності. 30 годин / 1,0 кредит ЄКТС, 17-24.11.2022 р. НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-010-038

Дисципліни, що викладає:
  • Сучасний медійний простір
  • Основи аудіовізуальних ЗМІ / Сучасна тележурналістика
  • Теорія та практика журналістики
  • Основи Інтернет-журналістики
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт