Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

 ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА НА 2021/2022 н.р.

 

1.     Для студентів 2020 року вступу для всіх Освітніх програм Фінансово-економічного факультету (денна та заочна форма навчання):

1.1.          Повний термін навчання (2020-2024 рр.н.)

Ø Маркетинг подій (Робоча програма I Силабус)

Ø Копирайтинг (Робоча програма I Силабус)

1.2.          Скорочений термін навчання (2020-2023 рр.н.)

Дисципліни, спрямовані на розвиток soft skills (для всіх Освітніх програм НТУ «ДП»):

Ø Психологія ПР і реклами

Ø Персональний брендинг

Фахові дисципліни:

Ø Електронна комерція

Ø Маркетинг неприбуткових організацій

Ø Екологістика

 

2.     Для студентів 2019 року вступу для всіх Освітніх програм Фінансово-економічного факультету (денна та заочна форма навчання):

2.1.          Повний термін навчання (2019-2023 рр.н.)

Ø Електронна комерція

Ø Соціологія ринків

Ø Психологія ПР і реклами

Ø Маркетинг неприбуткових організацій

Ø Маркетингова бізнес-аналітика

Ø Планування продажів

Ø Копирайтинг (Робоча програма I Силабус)

Ø Рекламна діяльність

2.2.          Скорочений термін навчання (2019-2022 рр.н.)

Ø Аналіз даних в маркетингу

Ø Маркетинг в ритейлі

Ø Маркетинг у соціальних мережах

Ø Управління бізнес-процесами

Ø Маркетингова логістика

Ø CRM системи в маркетингу

Ø Персональний брендинг

Ø Маркетинг штучного інтелекту

Ø Майстер-клас успішних презентацій

Ø Цифровий маркетинг

3.     Для студентів 2018 року вступу для всіх Освітніх програм Фінансово-економічного факультету (денна та заочна форма навчання):

3.1.          Повний термін навчання (2018-2022 рр.н.)

Ø Аналіз даних в маркетингу

Ø Маркетинг в ритейлі

Ø Маркетинг у соціальних мережах

Ø Управління бізнес-процесами

Ø Маркетингова логістика

Ø CRM системи в маркетингу

Ø Персональний брендинг

Ø Маркетинг штучного інтелекту

Ø Майстер-клас успішних презентацій

Ø Цифровий маркетинг


Бренд-менеджментМаркетинг територійМедіаплануванняПсихологія продажів на високотехнологічних ринкахІнтернет маркетингові дослідження


Якісні дослідження в маркетингових комунікаціях
© 2006-2023 Інформація про сайт