Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
лого т1.png

Наші наукові публікації з питань управління сталим розвитком

Рисунок1.png

Наукові статті

Підручники та монографії

Лист основних наукових статей з питань сталого розвитку 

за авторством викладачів і студентів кафедри маркетингу (з 2014 року)

 

2021 рік

1         Dreshpak N., Paliekhova L. (2021) New electricity market in Ukraine: transformation of market participants and working conditions. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus, pp. 5766.

2         Kuvaieva T. (2021) Challenges faced by Ukrainian industry in accomplishing sustainability goals. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus, pp. 1926.

3         Kuvaieva T., Ponomarova V. (2021) Sustainable supply chain management. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus, pp. 41-48.

4         Nechai N. & Paliekhova L. (2021) Circular innovation in small business: German and Ukrainian experience. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus, pp. 179-184.

5         Palekhov D., Palekhova L. (2021) Environmental sustainability in achieving the sustainable production and consumption: challenges of a Post-Soviet transition economy. Transposition of the Acquis Communautaire – Migration and Environment. Umweltrecht in Forschung und Praxis 66. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, pp. 60-87.

6         Palekhov D., Palekhova L. (2021) Energy management in industry: Ukrainian lessons from Covid-19 pandemic. Transposition of the Acquis Communautaire – Migration and Environment. Umweltrecht in Forschung und Praxis 66. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, pp. 10-27.

7         Paliekhova L. (2021) Network effects of sustainability in high-tech markets.  Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus, рр. 185-189.

8         Paliekhova L. (2021) From supply chains to value chains: sustainability management. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus, pp. 33-40.

9         Paliekhova L., Honcharenko Y. (2021) Analysis of the potential solar energy market in Ukraine. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus, pp. 81-90.

10     Shvets V., Paliekhova L. (2021) Towards sustainable development of industry: prospects for Ukraine. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus, pp. 7-18.

11     Shvets V., Paliekhova L. (2021) Managing sustainability via balancing the energy trilemma. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus, pp. 49-56.

12     Tryfonova O., Paliekhova L. (2021) Enabling sustainable management for industrial enterprises. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus, pp. 97-102.

13     Kasian S. (2021)  Features of the formation of interdisciplinary educational programs within the framework of the hybrid learning concept. Proceedings of the II International Education Forum “Best Educational Practices: Ukraine, Europe, World”. PP. 288–292. URL: https://drive.google.com/file/d/1-JadJmsFcQqNvMyg-kw_WBKst5uOhOlk/view.

14     Касян С. Я. Міжнародний маркетинговий комунікаційний і логістичний сервіс високотехнологічних підприємств у національних інноваційних системах.  Зб. наук. пр. XVII Міжн. наук.-практ. конф. «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (Київ, 11-12 березня 2021 р.). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 78–80. URL: http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/03/Збірник-МНТС-2021.pdf.

2020 рік

15     Палєхова Л. Л. Маркетинг у глобальних ланцюгах створення вартості. Зб. наук. пр. XІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту». Львівська політехніка, 2020. С. 106-108.

16     Палєхова Л. Л. Маркетинг-менеджмент на промислових підприємствах: нові вимоги в умовах критичних глобальних обмежень. Зб. наук. пр. «Маркетинг ХХІ століття: виклики змін». Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2020 року. С. 44-47.

17     Палєхова Л. Л. Адаптивний маркетинг у контексті завдань циркулярної економіки. Зб. наук. пр. «Розвиток співробітництва між Європейським Союзом та Україною (EU-Ukraine Cooperation)». Львівська політехніка, 26 листопада 2020 р. С. 138-140. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/6092/materiali-26-11-2020zbirnikjmm-circle.pdf.

18     Палєхова Л. Л. Еко-інноваційний зміст добровільних стандартів у просуванні продукції органічного виробництва. Зб. наук. пр. «Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 20 листопада 2020)». Полтава : РВВ ПДАУ, 2020. С. 91-93.

19     Палєхова Л. Л. Принципи сталого виробництва і споживання у продажах. Зб. наук. пр. «Управління  проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті: Матеріали ХI Міжнародної   науково-практичної конференції». Одеса: ОДАБА. 2020. 358с. С. 291-295.

20     Палєхова Л. Л. Інноваційний маркетинг на основі добровільних міжнародних стандартів сталого розвитку. Зб. наук. пр. «Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток»: до 90-річчя заснування ХНТУСГ. Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 233-236.

21     Касян С. Я. Маркетингове комунікаційне і логістичне забезпечення комерціалізації інновацій, спрямованої на енергозаощадження. Комерціалізація інновацій : монографія. / за ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка, д.е.н., доц. О. А. Біловодської.   Суми, 2020.  С. 122–138 (264 с.). ISBN 978-966-97985-4-1.

22     Швець В.Я., Палєхова Л.Л. Цифрова освіта в Україні: інтеграція в освітній простір ЄС. Зб. наук. пр. «Розвиток співробітництва між Європейським Союзом та Україною  (EU-Ukraine Cooperation)». Львівська політехніка, 2020. С. 56-59. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/6092/materiali-26-11-2020zbirnikjmm-circle.pdf

23     Швець В.Я., Палєхова Л. Л. Європейський вектор в управлінні виробничим підприємством. Зб. наук. пр. «Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 6–7 листоп. 2020 р.)». Хмельницький : ХНУ, 2020. C. 155-157.

24     Касян С. Я. Управління Інтернет-маркетинговими комунікаційними стратегіями високотехнологічних підприємств і стартап-проектів / С. Я. Касян, Д. О. Юферова. Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпро: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.  2020.   №161.  С. 36–42 (154 с.). URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/675/657.

25     Швець В. Я., Палєхова Л. Л. Перспективи інтеграції України до ринку органічного виробництва в Європейському Союзі. Зб. наук. пр.  «Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 20 листопада 2020)». Полтава : РВВ ПДАУ, 2020. С. 101-103 (161 с).

26     Касян С. Я. Ціннісні атрибути поведінки сучасних споживачів у площині інтегрування цифрового маркетингу і логістики. Зб. тез доповідей IІ Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг. (Рівне, 20-21 лютого 2020 р.)». Рівненський державний гуманітарний університет, 2020.  С. 30–33 (206 с.).  

27     Kasian Serhii. Zachowanie innowacyjne konsumentów i tworzenie nowej koncepcji-biznesu ekologicznego / Serhii Kasian, Sofia Kovaleva. Зб. тез доповідей IІ Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг». Рівненський державний гуманітарний університет,  2020. С. 34–36 (206 с.).  

28     Касян С. Я. Цифровий маркетинг-мікс та е-логістика у фармацевтичній сфері України. Щорічний збірник наук. робіт. Матер. VІІІ міжн. наук.-практ. дистанц. конф. «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики». (Харків, 19 березня 2020 р.).   Харків : Нац. фармац. ун-т, 2020.   С. 192–194 (385 с.). URL: http://mmf.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Збірник-тез-24.03.20.pdf.

29     Касян С. Соціальні інновації та екологічна свідомість у площині високотехнологічного маркетингу / Сергій Касян, Софія Ковальова: Зб. наук. праць ХІV Міжн. наук.-практ. конф. «В2В МАРКЕТИНГ» (Київ, 29 квітня 2020 р.). НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. С. 62-64 (110 с.). URL: http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/issue/viewIssue/11653/6355.

30     Kasian S. Marketingowe zaopatrzenie stałego rozwoju krajów świata w warunkach wpływu zagrożeń globalnych pandemii COVID-19 / Sergiy Kasian, Marina Lytvyn. Зб. наук. пр. VІІ Міжн. наук.-практ. конф. студ. та молод. наук. «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки». (Луцьк, 08 травня 2020 р.). Луцький національний технічний університет, 2020. С. 92-94 (287 с.).

31     Kasian S. The Concept of an environmentally friendly enterprise in the field of effective international marketing policy in Poland and Ukraine / Serhii Kasian, Radosław Dziuba. Зб. тез XV міжн. форуму студ. і молод. учен. «Розширюючи обрії». (Дніпро, 20-21 травня 2020 р.). НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. С. 487-489 (506 с.).

32     Kasian S. The Innovative communication support of marketing technologies in brand management development. Зб. тез ІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Бренд-менеджмент: маркетингові технології». (Київ, 11 червня 2020 р.). КНТЕУ, 2020. С.166 –167 (168 с.).

33     Касян С. Я. Соціальні інновації, спрямовані на конкурентне балансування транснаціональних логістичних потоків / С. Я. Касян, С. П. Ковальова. Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів: Тези доповідей ХІ Міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів. (Дніпро, 08 квітня 2020 р.). Дніпро : ПВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 2020. С. 183–184 (440 с.).

34     Kasian S. Komunikacje marketingowe w turystyce, zaopatrzające pozycjonowanie hotelu ekologicznie czystego / Radosław Dziuba, Serhii Y. Kasian. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю заснування кафедри маркетингу і комерційної діяльності ХДУХТ «Маркетинг ХХІ століття: виклики змін». (Харків, 08-10 жовтня 2020 р.). Харків: ХДУХТ, 2020. С. 225-226 (285 с.). URL: http://www.hduht.edu.ua/images/ hduht/nauka/conf/2020/t_k_08.10.20.pdf?fbclid=IwAR0NfU47msffFxMXHZkdB2B4zL0QW0qPAW3OfiXR4HrCLh9Y2jpLJxKJBbw.

35     Касян С. Я. Цифрові інноваційні інструменти маркетингового стратегічного управління стартап-проєктами. Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток: Матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конф. до 90-річ. заснув. ХНТУСГ. Харків : ХНТУСГ, 2020. С. 124–127 (330 с.).

36     Касян С. Маркетингові комунікаційні і розподільчі стратегії стартап-проектів у площині інноваційних логістичних систем ЄС. Тези доповідей ХІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». (Львів, 22 жовтня 2020 р.). Львівська політехніка, 2020. С. 64–66 (192 с.).

37     Касян С. Маркетингові комунікаційні стратегії в системі діджитал партнерської взаємодії підприємств / С. Касян, Д. Юферова. Тези доповідей ХІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». (Львів, 22 жовтня 2020 р.). Львівська політехніка», 2020. С. 62–64 (192 с.).

38     Касян С. Формування свідомої поведінки компанії з урахуванням сучасних інформаційних технологій в маркетингу / С. Касян, Ю. Макуха. Тези доповідей ХІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». (Львів, 22 жовтня 2020 р.).   Львівська політехніка, 2020. С. 60–62 (192 с.).

39     Kasian S. Międzynarodowe komunikacyjne aktywności marketingowe przedsiębiorstw UE i świata w digital-środowisku SKasian, RDziuba. Zbiorka referatów ХІІІ Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji „Marketing i Logistyka w Systemie Zarządzania” (Lwów, 22 października 2020 r. Ukraina, Lwów : Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, 2020. S. 41–43 (192 s.).

2019 рік

40     Palekhov D., Palekhova L. (2019) Responsible Mining: Challenges, Perspectives and Approaches. Giovannucci D., Hansmann B., Palekhov D., Schmidt M. (Eds.). Sustainable Global Value Chains. Natural Resource Management in Transition.Vol. 2. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. PР. 521-544.

41     Palekhov D.,  Palekhova L. Schmidt M., Hansmann B. (2019) A Paradigm Shift in University Education towards Sustainable Development.   Giovannucci D., Hansmann B., Palekhov D., Schmidt M. (Eds.). Sustainable Global Value Chains. Natural Resource Management in Transition. Vol. 2. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. PP. 713-737.

42     Kasian S. Ya. Komunikacje marketingowe a integracja serwisu logistycznego przedsiębiorstw w sferze zaoszczędzania potoków energetycznych / Kasian S. Ya., Ye. V. Krykavskyy. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. №2 (18). С. 57–65 (141 с.). URL: https://echas.eenu.edu.ua/index.php/echas/article/view/449, https://echas.eenu.edu.ua/index. php/echas/issue/view/21.

43     Касян С. Я. Маркетинговий розподіл інноваційної продукції високотехнологічних підприємств на основі віртуального забезпечення та екологістики.   Економічний вісник НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». 2019. №16. С. 326–339. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/182736/182661. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182736.

44     Kasian S. Musculoskeletal Disorders Related to the Professional Work of Academic Teachers and the Quality of Their Work / Serhii Kasian, Marta Niciejewska. Quality Production Improvement. Academic Journal. Technical University of Czestochowa. Warsaw, Poland : Publisher Sciendo, De Gruyter Poland, 2019. Volume. 1, Issue 1. P. 47–54 (622 p.). Published online: 08 Oct 2019. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/cqpi/cqpi-overview.xml?tab_body=latestIssueToc-78033, https://sciendo.com/issue/cqpi/1/1, https:// doi.org/10.2478/cqpi-2019-0007.

45     Касян С. Я. Організація підприємницької діяльності, спрямована на логістичне та комунікаційне забезпечення просування високотехнологічної продукції. Управління розвитком суб’єктів підприємництва в умовах викликів XXI століття : колект. моногр. Дніпро : ДНУ імені Олеся Гончара,  2019. С. 132–143 (420 с.).

46     Касян С. Я. Міжнародна інтеграція маркетингових логістичних стратегій високотехнологічних підприємств в інноваційному освітньо-науковому просторі ЄС. Інтеграція освіти, науки і бізнесу : колект. моногр. Том 7.  За ред. А. В. Череп. Запорізький національний університет, 2019. С. 163–174 (433 с.).

47     Касян С. Я. Міжнародне логістичне забезпечення запровадження інноваційних енергозберігаючих технологій. Зб. пр. XV Міжн. наук.-практ. конф. «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність». (Київ, 14-15 березня 2019 р.).  КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 115–116 (172 с.). URL: http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/03/Proceedings-ISTC-2019.pdf.

48     Касян С. Я. Маркетингова оцінка ризиків інноваційних венчурних проектів: аспекти розвитку споживачів, антикрихкості / С. Я. Касян, А. В. Товста.  Зб. наук. праць ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «В2В маркетинг».  (Київ, 03–04 квітня 2019 р.).  НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С. 86–88 (124 с.). URL: http://fmm.kpi.ua/_userfiles/ Збірник_B2B-2019.pdf.

49     Kasian S. Zarządzanie ekologicznymi składowymi działalności marketingowej przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie. Abstrakty II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju. Organizacja stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 11-14 września 2019. Pułtusk (Polska) S. 48–49. URL: http://wspolnotapolska.org.pl/forumnauki/2019/res/forum_nauki_2019.pdf.

50     Kasian S., Golovko L., Lytvyn M. Effective Organization of International Marketing and Logistics within the Sustainable Development Conception.  9th International Youth Science Forum “Litteris et Artibus” & 14th International Conference „Young Scientists Towards The Challenges of Modern Technology” Materials. (Lviv, November 21–23, 2019). Lviv, Ukraine. РP. 150–152 (258 p.). URL: https://openreviewhub.org/sites/default/files/attachments/10/materials-lea-20193.pdf.

 

2018 рік

51     Palekhov D., Palekhovа L. (2018) Methodical approaches to increasing the energy efficiency of global value chains. Naukovyi Visnyk NHU. № 6. ДВНЗ «НГУ». ISSN 2071-2227.

52     Palekhovа L. (2018) Positioning of industrial enterprises based on voluntary energy standards. An adaptive management approach in the context of climate change. NESEFF-NETZWERKTREFFEN Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg. ISBN 978-3-940471-25-3.

53     Касян С. Я. Міжнародна маркетингова комунікаційна та логістична інтеграція високотехнологічних підприємств. Економічний Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». НТУУ «КПІ», 2018. №15. С. 308–319 (637 с.).  URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/ view/139967/137026. p-ISSN 2307-5651, e-ISSN 2412-5296.

54     Palekhovа L., Podzolkova D. (2018) Problems of the renewable energy market development in Ukraine. NESEFF-NETZWERKTREFFEN Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg. ISBN 978-3-940471-25-3.

55     Palekhovа L., Trehub M. (2018) The problems of the sustainable industrial use of lands under changing climate. NESEFF-NETZWERKTREFFEN Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg. ISBN 978-3-940471-25-3.

56     Shvets V., Palekhovа L. (2018) An adaptive management approach in the context of climate change. NESEFF-NETZWERKTREFFEN Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg. ISBN 978-3-940471-25-3.

57     Shvets V., Palekhovа L., Palekhov D., Simon S. (2018) Energy efficiency criteria as a focus for market-driven strategies of large companies in transition economies. Naukovyi Visnyk NHU. № 6. ДВНЗ «НГУ». ISSN 2071-2227.

58     Krykavskyy Yevhen. Innowacyjne techniki zarządzania logistycznego przedsiębiorstw wysokotechnologicznych w biznesie elektronicznym / Yevhen Krykavskyy, Serhii Kasian. Marketing i Rynek. Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Poland: Warszawa,  2018. Nr 9. S. 460–473. (1060 s.). URL: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1. element.ekon-element-000171527533.

59     Касян С. Я. Міжнародна інтеграція інноваційних космічних технологій і техніки України у маркетинговий простір ЄС / C. Я. Касян, Д. О. Поздняков. Матеріали XVIIІ Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку». (Дніпро, 22-23 березня 2018 р.). Дніпро : Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018. Том 1. С. 71–74 (207 с.).

60     Касян С. Я. Маркетинговий зміст та комунікаційні особливості поведінки споживачів в Інтернеті / C. Я. Касян, О. О. Горбунов. Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки». (Дніпро, 12 квітня 2018 р.). / Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кафедра економічної теорії та маркетингу. – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2018.   С. 66–67 (218 с.).

61     Kasian Y. Serhii Innowacyjne połączenie nauki logistycznej z produkcją: zaoszczędzanie zasobów energetycznych / Serhii Y. Kasian, Stanisław Borkowski.  Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем: Матеріали VІ Міжн. наук.-практ. конф. (Дніпро, 16-17 квітня 2018 р.).  Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, ЛІРА, 2018. С. 213 (290 с.).

62     Касян С. Я. Безпека комунікаційної взаємодії підприємств із довкіллям на основі концепції екологічного маркетингу / C. Я. Касян, О. В. Жованик. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи». (Дніпро, 27 квітня 2018 р.).  Дніпро : Дніпроп. держ. унів-т внутр. справ, 2018.   С. 81–83 (276 с.).  

63     Kasian S. Łańcuchy zwinne, odchudzone, zielone i wrażliweróżnice i zależności Serhii Kasian, Anna Maryniak. Тези доповідей ХІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». (Львів, 25–27 жовтня 2018 р.).  Національний університет «Львівська політехніка», 2018. С. 166–167 (296 с.).

64     Reshetilova T., Kuvaieva T. (2018) Modeling of business forms of the industrial enterprise in the conditions of high instability of the external environment. Scientific Bulletin of National Mining University.   Issue 1.   Р. 124-132.  

2017 рік

65     Palekhova L., Palekhov D. (2017) Anwendung von Energieeffizienzkriterien für Marktstrategien von Großunternehmen in den Transformationsländern. Energieeffizienz im Bauund Maschinenwesen [Herausgeber: K.Fraňa,  S. Simon, J.Grunewald]. Technische Universität in Liberec, 2017. Р. 44-53. ISBN: 978-80-7494-362-1.

66     Pivnyak G. G., Shvets V. Ya., Palekhova L. L.  (2017) Sustainable development strategy as the key factor for competitiveness of technical universities. Economics Bulletin of the National Mining University. № 1 (57).   РР. 9-14.  

67     Бабенко М.М., Бордун М.В., Несин А.А., Савицкий Н.В., Палехова Л.Л. Рациональное проектирование теплицы по критерию стоимости жизненного цикла. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Серія: Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку. Вип. 99. ДВНЗ «Придніпр. держ. академія буд-ва і архітектури». Дніпро, 2017. С. 15-22.

68     Касян С. Я. Взаємодія е-логістики та маркетингових комунікацій високотехнологічних підприємств у площині дистрибуції цінностей до споживачів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика: Збірник наукових праць. Львів: Видав-во Львівської політехніки.  2017.   №863.   С. 68–76. ISSN 0321-0499.

69     Касян С. Я. Маркетингове забезпечення ефективного просування інноваційних електротехнічних розробок високотехнологічних підприємств. Економічний простір: Збірник наукових праць.  Дніпро: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. 2017. № 126. С. 178–191 (216 с.) URL: http://journals.indexcopernicus.com/ +,p3843,3.html; https://scholar.google.com.ua/citations? user= sLRr06MAAAAJ&hl=ru. ISSN 2224-6282. ISSNe 2224-6290.

70     Швець В. Я., Палєхова Л. Л., Палєхов Д. Адаптивний менеджмент для цілей циркулярної економіки. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. ДВНЗ «Придніпр. держ. академія буд-ва і архітектури». Дніпро, 2017. С. 208-212. ISSN 2415-7031.

71     Kasian Y. S. Logistyka dystrybucji i koordynacja działalności marketingowej przedsiębiorstw Polski i Ukrainy na rynkach energetycznych / Serhii Y. Kasian, Radosław Dziuba. Управління енергозберігаючими технологіями в Україні та світі: методологія та практика: колективна монографія / за заг. ред. д-ра фіз.-мат. наук, професора С. О. Смирнова.  Дніпро : ДНУ імені Олеся Гончара, 2017. С. 7–22 (196 с.). ISBN 978-966-921-102-6.

72     Касян С. Я. Адаптаційна оцінка маркетингової комунікаційної взаємодії та логістики дистрибуції потоків відновлювальної енергії підприємств України. Управління енергозберігаючими технологіями в Україні та світі: методологія та практика: Колективна монографія / за заг. ред. д-ра фіз.-мат. наук, професора С. О. Смирнова. Дніпро : ДНУ імені Олеся Гончара, 2017. С. 140–159 (196 с.). ISBN 978-966-921-102-6.

73     Касян С. Я. Взаємодія групових інтересів при впровадженні енергозберігаючих технологій використання енергії альтернативних джерел / С. Я. Касян, С. О. Смирнов, Т. В. Гільорме, Л. В. Накашидзе. Управління енергозберігаючими технологіями в Україні та світі: методологія та практика: Колективна монографія / за заг. ред. д-ра фіз.-мат. наук, професора С. О. Смирнова. Дніпро : ДНУ імені Олеся Гончара, 2017. С. 177–183 (196 с.).

74     Kasian  S. (2017) Маркетингова взаємодія при дистрибуції енергії альтернативних джерел і розвитку знань персоналу підприємств. Contemporary Business Entities in the Face of Contemporary Economics; Editors: Sokół Aneta, Drab-Kurowska Anna, Budziewicz-Guźlecka Agnieszka. Slovakia, Bratislava : KARTPRINT Publishing, January 2017.  P. 55–63. ISBN 978-80-89553-45-7.

75     Kasian S. Y. (2017) Complex of integrated marketing communications of enterprises which explain economical energy and logistic interaction.   Integration of Education, Science and Business: Monograph. Volume 5 / under edition of the A. V. Cherep, Doctor of Economics, Professor.  Ukraine, Zaporizhzhya National University. P. 240–253 (396 p.). ISBN 978-966-599-550-0.

76     Kasian S. (2017) Integration of marketing communications and logistics distribution of high-tech enterprises on the basis of innovative knowledge generation / Serhii Kasian, Yevhen Krykavskyy. Modern Processes of Economic Development - Economics and Law;  Editors: Figurska Irena, Ellena Shevtscova, Sokół Aneta.  Germany, Aachen : Shaker Verlag Publishing, November 2017. P. 89–105 (128 p.). ISBN 978-3-8440-5640-2.

77     Kuvaieva T. (2017) Assessment of competitive advantages of the enterprise functioning in network structures partnership type. Mechanisms interaction competitiveness and innovations in modern international economic relations: collective monograph edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol; Vol. 3.   ISMA University, Riga: “Landmark” SIA.  Р. 30-38.  

2016 рік

78     Palekhov D., Palekhova L. (2016) Conceptual framework for balancing economic growth and environmental sustainability at regional level. Науковий вісник НГУ. № 1. ДВНЗ «НГУ», 2016. PP. 144-148.

79     Palekhova L. (2016) Achieving the competitiveness through public accountability on sustainable development. Науковий вісник НГУ. № 2. ДВНЗ «НГУ», 2016. ISSN 2071-2227.

80     Palekhova L. (2016) Experience of using voluntary sustainable development standards in energy sphere.   Sylvio Simon (Ed.) NESEFF- NESEFF-NETZWERKTREFFEN 2016. Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg, 2016. Р. 109-113. ISBN 978-3-940471-28-4.

81     Palekhova L. (2016) Experience of using voluntary sustainable development standards in energy sphere.  Sylvio Simon (Ed.) NESEFF- NESEFF-NETZWERKTREFFEN 2016. Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg. Р. 109-113.

82     Palekhova L. L., Simon S. (2016) Competitive advantages through the implementation of international energy management standards. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 3. С. 42-51.

83     Kasian S. Logistics of Recycling and the Procedure of Marketing Communication Explanation of Energy Saving with the Use of Alternative Energy Sources. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Серія: Логістика: Збірник наукових праць. Львівська політехніка, 2016.  №848. С. 175–185. ISSN 0321-0499.

84     Kasian  S. Interdisciplinarity of training of the personnel and energy efficiency of marketing communication and logistic services of the enterprises. Contemporary Socio-Economic Issues and Problems. Management – Processes; Editors: Sokół Aneta, Figurska Irena, Drela Karolina. Slovakia, Bratislava : KARTPRINT Publishing, January 2016. P. 63–72. ISBN 978-80-89553-36-5.

85     Schmidt М., Palekhov D., Shvetz V., Palekhova L. (2016) Partnership between technical universities for promoting knowledge about sustainability standards within the curriculum of higher education. Науковий вісник НГУ. № 2. ДВНЗ «НГУ», 2016. ISSN 2071-2227. РР. 152-157.

86     Shvets V., Palekhova L. (2016) Universities in facilitating transfer of science and technology in energy efficiency.   Sylvio Simon (Ed.) NESEFF- NESEFF-NETZWERKTREFFEN 2016. Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg. Р. 98-103. ISBN 978-3-940471-28-4.

87     Shvets V., Palekhova L., Yakovenko T. (2016) Universities in facilitating transfer of science and technology in energy efficiency. Sylvio Simon (Ed.) NESEFF- NESEFF-NETZWERKTREFFEN 2016. Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg. P. 22. ISBN 978-3-940471-25-3.

88     Касян С. Я. Логістична взаємодія підприємств та енергозбереження на конкурентних ринках послуг. Інтеграція освіти, науки і бізнесу: Монографія. Том 4 / за ред. д.е.н., професора А. В. Череп. ДВНЗ «Запорізький національний університет», 2016. С. 93–106 (290 с.). ISBN 978-966-599-525-8.

89     Павленко А. Ф., Лылык И. В., Палехова Л. Л. Формирование концепции устойчивого маркетинга. Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография. 2-изд, пер. и доп. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. С. 301-314 (433 с.). ISBN 978-966-921-006-7.

90     Палехова Л. Л. Проблема интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография. 2-изд, пер. и доп. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. С. 315-324 (433 с.). ISBN 978-966-921-006-7.

91     Палехова Л. Л., Палехов Д. А. Отчетность по вопросам устойчивого развития. Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография. 2-изд, пер. и доп. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. С. 67-82 (433 с.). ISBN 978-966-921-006-7.

92     Палехова Л. Л., Шмидт М., Палехов Д. Добровольная экологическая сертификация как метод продвижения на рынке. Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография. 2-изд, пер. и доп. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2016, 433 с. С. 352-368. ISBN 978-966-921-006-7.

93     Пивняк Г. Г., Швец В. Я., Палехова Л. Л. Ответственное горнодобывающее производство: инициативы и проблемы внедрения.  Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография. 2-изд, пер. и доп.  Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. С. 25-40 (433 с.). ISBN 978-966-921-006-7.

94     Шмидт М., Палехов Д., Швец В. Я., Палехова Л. Л. Принципы формирования высшего образования для целей устойчивого развития. Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография. 2-изд, пер. и доп. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. С. 370-383 (433 с.).  ISBN 978-966-921-006-7.

95     Kasian S. Energetyczne, ekologiczne składniki systemu produkcyjnego i analiza energetyczna imprez sportowych / Sergii Kasian, Borkowski Stanisław. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження»  (Дніпропетровськ, 06–07 квітня 2016 р.). ДНУ імені Олеся Гончара, 2016. Т. 5. С. 14–18.

96     Касян С. Я. Маркетингова комунікаційна взаємодія високотехнологічних енергетичних агентів космічної галузі. Тези доповідей ІІ Міжн. наук.-практ. форуму «Наука і бізнес».   (Дніпро, 01 липня 2016 р.).  ДНУ імені Олеся Гончара, 2016.   С. 30–38.

97     Kasian S. Distribution of educational innovations, linguistic and valuable orientations in energy saving in economy of knowledge / Serhii Y. Kasian, Olexandra E. Kolomoychenko. Proceedings of Scientific Papers 13th International Scientific Conference “Human Potential Development” (Szczecin, 07–09 June 2016). Szczecin : University of Szczecin (Poland), University of Zilina (Slovakia), International Academic Network HPD CEEUS, 2016. P. 112–122. ISBN 978-83-7518-782-3.

2015 рік

98     Palekhov D., Palekhova L. Conceptual framework for balancing economic growth and environmental sustainability at regional level. Науковий вісник НГУ. № 5. ДВНЗ «НГУ», 2015. P. 148-151.

99     Palekhova L. Problem of responsible production in the energy sector. International workshop “Energy supply and energy efficiency” TU Azerbaijan, Baku, 21.09.2015 – 27.09.2015. Cottbus: Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg, 2015.  PP. 13-15. ISSN 3-9810211-8-5.

100 Palekhova L. Standards of social responsibility and accountability. International workshop “Energy supply and energy efficiency” TU Azerbaijan, Baku, 21.09.2015 – 27.09.2015. Cottbus: Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg, 2015. PP. 19-21. ISSN 3-9810211-8-5.

101  Palekhova L., Kizilova M. Implementation of the energy management systems standard in the industrial sector of Ukraine. International workshop “Energy supply and energy efficiency” TU Azerbaijan, Baku, 21.09.2015 – 27.09.2015. Cottbus: Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg, 2015. PP. 10-12. ISSN 3-9810211-8-5.

102 Palekhova L., Kizilova M. Potential of education for the promotion of energy efficiency. International workshop “Energy supply and energy efficiency” TU Azerbaijan, Baku, 21.09.2015 – 27.09.2015. Cottbus: Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg, 2015. PP. 16-18. ISSN 3-9810211-8-5.

103 Palekhova L., Ramanauskienė J.,  Tamulienė V. Methods to stimulate sustainable consumption in the system of promotion products in industrial markets. Scientific Journal “Management theory and studies for rural business and infrastructure development”.  Aleksandras Stulginskis University, Kaunas. Vol. 37. № 2, 2015. РР. 264-275.  ISSN 1822-6760.

104 Palekhova L., Ramanauskiene J., Tamuliene V. On the use of the eco-oriented dimensions of marketing for product promotion on the market. Науковий вісник НГУ. № 4. ДВНЗ «НГУ», 2015. РР. 146-151. ISSN 2071-2227.

105 Касян С. Я. Маркетингове комунікаційне та логістичне забезпечення процесу енергозбереження в економіці України / С. Я. Касян, С. О. Смирнов.  Вісник Дніпропетровського університету, серія: Економіка.   Дніпропетровськ : ДНУ імені Олеся Гончара. 2015. Т. 23, №10/1. Випуск 9(2). С. 32–41.

106 Касян С. Я. Розділ 1. Логістичний сервіс і маркетингове просування енергетичних та інформаційних потоків в Україні / Касян С. Я., Смирнов С. О., Накашидзе Л. В., Гільорме Т. В. Маркетингове просування енергозберігаючих технологій використання альтернативних джерел енергії в Україні: Монографія / С. Я. Касян, С. О. Смирнов, Л. В. Накашидзе, Т. В. Гільорме. Дніпропетровськ : ДНУ імені Олеся Гончара, 2015.

107 Shvets V., Palekhova L. Energy strategy of Ukraine: modern challenges. International workshop “Energy supply and energy efficiency” TU Azerbaijan, Baku, 21.09.2015 – 27.09.2015.   Cottbus: Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg, 2015.  PP. 7-9. ISSN 3-9810211-8-5.

108 Shvetz V., Palekhov D., Schmidt М., Palekhova L. Building up knowledge on sustainable development at higher education institutions. Науковий вісник НГУ. № 4. ДВНЗ «НГУ», 2015. РР. 137-141. ISSN 2071-2227.

109 Павленко А.Ф., Лылык И.В., Палехова Л.Л. Сущность и задачи устойчивого маркетинга. Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография.  Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015. С. 293-307. ISBN 978-617-7109-91-3.

110 Палехова Л.Л. Добровольная экологическая сертификация как инструмент маркетинга. Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015. С. 348-363. ISBN 978-617-7109-91-3.

111 Палехова Л.Л., Палехов Д.А. Стандарты социальной отчетности по устойчивому развитию. Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015. С. 61–76. ISBN 978-617-7109-91-3.

112 Палехова Л.Л., Раманаускене Я. Применение стандартов устойчивого развития для продвижения экологически чистой продукции на потребительских рынках.  Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: содействие устойчивому развитию: материалы І Международной научно-практической Интернет-конференции, 25-26 декабря 2014 г. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015. С. 154-155.

113 Палехова Л.Л., Тамулене В., Носенко М.Ю. «Торговая книга & претензии» как инструмент формирования устойчивых рынков. Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: содействие устойчивому развитию: материалы І Международной научно-практической Интернет-конференции, 25-26 декабря 2014 г.  Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015. С. 164-165.

114 Палєхова Л. Маркетинговий потенціал освітніх послуг для сталого розвитку на основі використання платформи дистанційного навчання Eco-Campus. Інновації у вищій освіті – комунікація та співпраця у сучасному університетському середовищі за допомогою специфічних цифрових інструментів:  Міжнародна колективна монографія; за заг. ред. проф. Наказного М.О.. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. С.114-125. ISBN 978-966-175-114-8.

115 Пивняк Г. Г., Швец В. Я., Палехова Л. Л. Стандарты ответственного горнодобывающего производства. Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015. С. 18-32. ISBN 978-617-7109-91-3.

116 Shvets V.Ya., Kuvaieva T. (2016) Forming of the sustainable supply chains based on increasing of their integrated energy efficiency. Bulletin of Prydniprovs’ka state academy of civil engineering and architecture.   №3 (216).  P. 52-60.  

117 Швец В., Палехова Л., Шмидт М., Палехов Д. Опыт международного партнерства университетов в сфере экологизации образования и развития дистанционного онлайн обучения. Інновації у вищій освіті – комунікація та співпраця у сучасному університетському середовищі за допомогою специфічних цифрових інструментів: Міжнародна колективна монографія; за заг. ред. проф. Наказного М.О.  Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015.  С.170-180.  ISBN 978-966-175-114-8.

118 Швец В.Я., Палехова Л.Л., Шмидт М., Палехов Д. Партнерство как метод продвижения модели высшего образования для целей устойчивого развития. Економічний вісник НГУ. №3 (51). 2015. С. 146-154.

119 Швец В.Я., Палехова Л.Л., Мырзахметов М.М., Кожахан А.К. Инициативы по имплементации принципов высшего образования для устойчивого развития в Украине и Республике Казахстан. Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: содействие устойчивому развитию: материалы І Международной научно-практической Интернет-конференции, 25-26 декабря 2014 г. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015. С. 184-185.

120 Швец В.Я., Решетилова Т.Б., Палехова Л.Л., Кизилова М.В. Опыт Национального горного университета по имплементации идей устойчивого развития в процесс обучения студентов экономических специальностей. Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: содействие устойчивому развитию: материалы І Международной научно-практической Интернет-конференции, 25-26 декабря 2014 г.  Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015. С. 191-192.

121 Шмидт М., Палехов Д.А., Швец В.Я., Палехова Л.Л. Изменение парадигмы высшего образования для целей устойчивого развития. Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015. С. 365–378. ISBN 978-617-7109-91-3.

2014 рік

122 Palekhova L. Economic instruments for integrating climate change considerations into development strategies of industrial regions in Ukraine – experience and issues. Implementing Adaptation Strategies by Legal, Economic and Planning Instruments on Climate Change / Environmental Protection in the European Union. Volume 4.  Springer Verlag: Berlin-Heidelberg, 2014. РР. 197-206.   ISBN 978-3-540-77613-0.

123  Palekhova L., Pivnyak G. Exploring market strategies based on voluntary environmental certification in a Post-Soviet transition economy. Voluntary Standard Systems: A Contribution to Sustainable Development / Natural Resource Management in Transition. Volume 1.   Springer Heidelberg New York Dordrecht London, 2014. РР. 165-175. ISBN 978-3-642-35715-2.

124 Kasian S. Organization of marketing communications and electric power industry in economy of knowledge. Market in the modern economy (Management Processes); Ed.: Niki Drelukiewicz, Anna Memepel–Śnieżyk, Aneta Sokół, Andrzej Sołoma. Slovak Republic, BRATISLAVA : Kartprint Publishing, 2014   P. 65–72. ISBN 978-80-89553-27-3.

125 Paliekhova L., Latun V. Voluntary environmental certification as a marketing tool of industrial enterprises. Міжнародна науково-практична конференція «Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-еколого-економічних трендів», 22 травня 2014 р., м. Харків. Харьків-Дніпропетровськ: НГУ.  С. 25-29.

126 Палєхова Л.Л. Маркетингові стратегії на основі добровільної екологічної сертифікації.  Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 27 черв. 2014 р. ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. Київ : КНЕУ, 2014.

127 Швец В.Я., Палехова Л.Л., Палехов Д.А., Иванников А.Л. Имплементация идей устойчивого развития в учебные программы студентов экономических специальностей. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2014. № 2. С. 114-119. ISSN 2073-9982.

 

2021 рік

1         Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus, 2021. 192 р.  Посилання

 

2020 рік

2         Касян С. Я. Енергоощадна цінність логістичних та комунікаційних детермінант маркетингової діяльності високотехнологічних підприємств в електронному бізнесі: Монографія. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020 232 с. ISBN 978-966-350-723-1.

3         Палєхова Л. Л. Управління сталим розвитком: Довідник базових понять.  Дніпро: НТУ «Дніпровська Політехніка», 2020. 332 с. ISBN 978-966-921-006-7.

2016 рік

4        Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография: 2-е изд., перераб. и доп. Ред.: М. Шмидт, Б. Хансманн, Д.. Палехов, Г. Г. Пивняк, Ю. С. Шемшученко, А.  Ф. Павленко, А. Г. Шапарь, В. Я. Швец, Л. Л. Палехова.  Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. 432 с. ISBN 978-966-921-006-7

2015 рік

5         Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография. Ред.: М. Шмидт, Б. Хансманн, Д. Палехов, Г. Г. Пивняк, Ю. С. Шемшученко, А. Ф. Павленко, А. Г. Шапарь, В. Я. Швец, Л. Л. Палехова. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015.  430 с.  ISBN 978-617-7109-91-3


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт