Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
log_kaf2.gif

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ БАКАЛАВРІВ УДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

2023/2024 н.р.

 

1.               Для студентів 2021 року вступу (термін навчання 2021-2025 рр.н.) (денна та заочна форма навчання):

 

1.1. Дисципліни, спрямовані на розвиток soft skills (для всіх Освітніх програм НТУ «ДП»):

1.    Психологія PR і реклами (окрім 242) ( Робоча програма | Силабус )

2.    Персональний брендинг Робоча програма | Силабус )

 

1.2. Фахові дисципліни:

1.    Соціологія ринків.

2.    Маркетингова бізнес-аналітика. Робоча програма | Силабус )

3.    Маркетингові інструменти в циркулярній економіці Робоча програма | Силабус )

4.    Рекламна діяльність ( Презентація )

5.    Маркетингова логістика Робоча програма | Силабус Презентація )

 

2. Для студентів 2020 року вступу (термін навчання 2020-2024 р.н.) (денна та заочна форма навчання):

 

2.1. Дисципліни, спрямовані на розвиток soft skills (для всіх Освітніх програм НТУ «ДП»):

1.       Майстер-клас успішних презентацій. Робоча програма | Силабус )

 

3.2. Фахові дисципліни:

1.       Маркетинг у ланцюгах створення вартості. Робоча програма | Силабус )

2.       Маркетинг в ритейлі ( Робоча програма | Силабус )

3.       Маркетинг у соціальних мережах

4.       Маркетингова логістика Робоча програма | Силабус Презентація )

5.       CRM системи в маркетингу. Робоча програма | Силабус )

6.       Цифровий маркетинг.  Робоча програма | Силабус )

7.       Виставкова діяльність ( Робоча програма | Силабус )

8.       Маркетинг закупівель Робоча програма | Силабус )

9.      Управління бізнес-процесами Робоча програма | Силабус )© 2006-2023 Інформація про сайт