Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

Безугла Людмила Сергіївна

242529524_6264315626975705_6871238676693213691_n.jpg Безугла Людмила Сергіївна
доктор економічних наук, доцент
професор кафедри маркетингу
 
bezuhla.l.s@nmu.one 


Google Scholar
Web of Science (publons):
ORCID:0000-0002-6520-4325  
Scopus             

   Член Громадської організації «Українська асоціація маркетингу», сертифікат № 480 від 14.09.2020 р
   Член Громадської організації «Об’єднання маркетологів України», посвідчення № 0087, видано 11.03.2020 р.
   Член громадської організації «Асоціація дослідників проблем управління», сертифікат № 0082, від 08.09.2020 р.
   Член громадської організації «Українська асоціація дослідників освіти», сертифікат № 406/2020 від 01.01.2020 р
   Член Галузевої Експертної Ради 28 «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
   Член редакційної колегії «Збірника наукових праць Таврійського державного агротехноло-гічного університету (економічні науки)» Секція 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність                            

Освіта:
Дніпропетровський державний аграрний університет, спеціальність «Маркетинг», кваліфікація - магістр з маркетингу, 11.07.2008 р. 

Наукова спеціальність, тема дисертації, вчене звання за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно: 
    Захист кандидатської дисертації на отримання наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему: «Державне регулювання розвитку малого та середнього підприємства в умовах інформаційного суспільства», Академія муніципального управління, спеціальність 25.00.02 «Механізми державного управління», 22.12.2011 р.
    Вчене звання: доцент кафедри маркетингу, 26.02.2015 р.
   Захист докторської дисертації на отримання наукового ступеня доктора економічних наук на теми «Регіонально-інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури», Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 29.06.2021 р               

Підвищення кваліфікації:
 • Українська асоціація маркетингу, Lifecell CAMPUS. Участь у циклі тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY, успішне складення підсумкового тесту (форма віддалена), що засвідчує володіння у повному ступені сучасними знаннями і компетентностями у сфері цифрового маркетингу. Визначено особливості просування компанії в Інтернеті. Комплексно проаналізовано обчислення метрики / KPI цифрового маркетингу: показники CPC, SEO, ROI, CPT, CPI, CPM, CTR, CAC. 15.11.2021 р. - 16.12.2021 р., м. Київ (Україна). Президент ГО «Українська Асоціація Маркетингу» Лилик І.В., Керівник напрямку digital маркетингу lifecell Брадулов П.О. 30 год / 1 кредит ЄКТС. Сертифікат № 014 від 16.12.2021 р.
 • Тренінг «Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси». Підвищення методичного і практичного рівня компетентності з питань розроблення, перегляду, оновлення, моніторингу та акредитації освітньої програми; дотримання принципів академічної доброчесності. 30 годин / 1,0 кредит ЄКТС, 17-24.11.2022 р. НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-010-006
 • Участь у підвищенні кваліфікації в межах міжнародного проєкту «Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку», що реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США, в Університеті державної фіскальної служби України. 60 годин / 2 кредити ЄКТС, вересень - листопад 2021 р., м. Ірпінь, Дніпро. Сертифікат № 14-42/25.11.2021
 • Стажування: ДНУ ім. Олеся Гончара на кафедрі економічної теорії та маркетингу з 22.11.2016-22.12.2016 р. Довідка № 89-400-119 про підсумки стажування від 13.01.2017 р
 • Школа молодого вченого – 2017, Березень-травень 2017 року. Департамент освіти і науки Дніпропетровської ОДА, Рада молодих вчених Дніпропетровської області. «Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених». Сертифікат №023-2017 від 22.05.2017р
 • Стажування: University of Applied Sciences (UAS) in Nysa, Poland from 19.10.2020 till 21.01.2021. No. PL-14/BWM/2020

Дисципліни, що викладає:
 • Методологія та організація економічних наукових досліджень
 • «Зелений» маркетинг
 • Міжнародний маркетинг
 • Маркетингові системи розподілу
 • Управління бізнес-процесами
Подяки:
 • за багаторічну наукову діяльність, високий рівень професіоналізму, вагомий особистий внесок у розвиток науки у Дніпропетровській області і Україні та з нагоди відзначення Міжнародного дня науки, Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 • за високу національно-свідому громадську позицію, з метою привертання уваги суспільства до проблем і потреб внутрішньо-переміщених осіб та вимушених переселенців, Благодійна організація «Благодійний фонд «Гордість нації ЮА», «CO CF N PRIDE UA»;
 • за щоденний вагомий внесок, за активну громадянську позицію щодо захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, патріотизм, ГО «Об’єднання за дотримання прав людини»;
 • сертифікат подяки виданий члену ГЕР з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування складу 2019-2021 років, НАЗЯВО;
 • за вагомий внесок у розвиток системи якості вищої освіти в Україні членам галузевої експертної ради з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, НАЗЯВО.

Досягнення:
 • диплом І ступеня, Переможець обласного конкурсу «Кращий молодий вчений», напрям економічний, 2020 рік, Дніпропетровська обласна державна адміністрація;
 • диплом ІІІ ступеня, Переможець обласного конкурсу «Кращий молодий вчений», напрям економічний, 2019 рік, Дніпропетровська обласна державна адміністрація
 • з 2023 року являється стипендіатом державної іменної стипендії найкращими молодими вченими для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні (Стипендія імені Романа Гурика)Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт