Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

Шинкаренко Наталія Валентинівна

photo_2022-07-26_23-01-30.jpg Шинкаренко Наталія Валентинівна
кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу
.
  
shynkarenko.n.v@nmu.one 

Google Scholar

ORCID: 0000-0001-7519-336X 

    Дійсний член Української асоціації маркетингу (свідоцтво №313).
    Член Дніпровського Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами, експерт 
    Учасник проекту "Розробка та впровадження програми дуальної освіти у вищу школу України" 

Фахівець у сфері продажів та виставкової діяльності.
Координатор профорієнтаційної роботи кафедри маркетингу.
Заступник декана фінансово-економічного факультету НТУ «Дніпровська політехніка». 
Заступник завідувача кафедри маркетингу НТУ «Дніпровська політехніка».

1. Викладач курсів за Програмою «НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців» (контракт Державного ВНЗ «НГУ» з НАТО).
2. Учасник Проекту «Регіональне представництво «Індустріальний Гендерний Комітет з Реклами» у Дніпропетровській області» при підтримці Фонду ім. Ф. Еберта в Україні та ВГО «Українська асоціація маркетингу».
3. Учасник пілотного проекту «Розробка та впровадження програми дуальної освіти у вищу школу України» у рамках Меморандуму про співпрацю між Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Державним ВНЗ «НГУ».

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг»: отримано Диплом ІІІ ступеня – дипломна робота магістра Климович В. Є. на тему «Маркетингові комунікації підприємства на регіональному споживчому ринку».

Освіта:
Державна гірнича академія України, 1995 р., спеціальність «Економіка та управління в галузях гірничої промисловості і геологорозвідці», кваліфікація гірничий інженер-економіст

Наукова спеціальність, тема дисертації, вчене звання за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно: 
к.е.н., 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), «Виставкова діяльність промислового підприємства»

Підвищення кваліфікації:
 • Тренінг «Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси». Підвищення методичного і практичного рівня компетентності з питань розроблення, перегляду, оновлення, моніторингу та акредитації освітньої програми; дотримання принципів академічної доброчесності. 30 годин / 1,0 кредит ЄКТС, 17-24.11.2022 р. НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-010-157
 • Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля». Довідка про підсумки стажування №583 від 16.06.2018р. Строк стажування з 23.04.18 р. по 15.06.18 р. відповідно до наказу від 13.04.2018 р. №45
 • Суспільна Академія наук, м. Лодзь, Польща. Сертифікат щодо наукового стажування з виконанням роботи на тему «Методологія викладання дисциплін, пов’язаних з діджитал-маркетингом», 120 годин. Строк стажування з 15.03.2019 р. по 15.05.2019 р.
 • Тренінговий центр T-Update. Сертифікат щодо участі в заході з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО «Освітній десант. Перформанс освітніх майстер-класів», 6 годин, м. Дніпро, 12 жовтня 2019р.
 • Бескидська асоціація екологічного виробництва та туризму Best Proeko. Освітньо-наукове стажування (форма віддалена) з 01.05.2021 р. по 07.08.2021 р. в обсязі 180 год. Посвідчення № 151/SN/14.
 • Тренінг «Гарант освітньої програми» НТУ «Дніпровська політехніка» (30 годин) 03-17.09.2021 р. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-001-36.
 • Участь у підвищенні кваліфікації в межах міжнародного проєкту «Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку», що реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США, в Університеті державної фіскальної служби України. 60 годин / 2 кредити ЄКТС, вересень - листопад 2021 р., м. Ірпінь, Дніпро. Сертифікат № 14-40/25.11.2021.
 • Українська асоціація маркетингу, Lifecell CAMPUS. Участь у циклі тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY, успішне складення підсумкового тесту (форма віддалена) протягом 15.11.2021 р. по 16.12.2021 р. в обсязі (30 год), м. Київ (Україна). Тема 1. Вступ до Lifecell Digital Academy. Тема 2. Digital Marketing & Black Friday. Тема 3. Digital Marketing tools overview. Тема 4. CPC, SEO, ROI, CPT, CPI, CPM, CAC – what are the main KPIs for Digital Marketing. Президент ГО «Українська Асоціація Маркетингу» Лилик І.В., Керівник напрямку digital маркетингу lifecell Брадулов П.О. 30 год / 1 кредит ЄКТС. Сертифікат № 232 від 16.12.2021 р.
 • Участь у підвищенні кваліфікації в межах міжнародного проєкту «Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку», що реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США, в Університеті державної фіскальної служби України. 60 годин / 2 кредити ЄКТС, вересень - листопад 2021 р., м. Ірпінь, Дніпро. Сертифікат № 14-40/25.11.2021
 • Тренінг «Опитування учасників освітнього процесу як ефективний інструмент внутрішнього забезпечення якості освіти». Покращення навичок з дослідження та оцінки очікувань й рівня задоволеності учасників освітнього процесу якістю вищої освіти і станом освітнього процесу.             15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС, 18-21.10.2021 р. НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-003-20

Дисципліни, що викладає:
 • Рекламний менеджмент
 • Маркетинг послуг
 • Маркетингові комунікації
 • Маркетинг в ритейлі
 • Психологія PR і реклами
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт