Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
лого т1.png

Інтегровані навчальні дисципліни у контексті сталого розвитку
  • «Зелений» маркетинг
  • Екологістика
  • Маркетинг інновацій (Презентація)
Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг інновацій» є формування компетентностей щодо маркетингового управління інноваційною діяльністю і інноваційного розвитку у контексті завдань Стратегії сталого розвитку України щодо розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року  
Нова генерація маркетологів повинна розуміти, як виконувати свої професійні функції, враховуючи принципи сталого розвитку, знати моделі сталого виробництва та споживання, вміти використовувати міжнародні добровільні стандарти менеджменту сталого розвитку та інструменти оцінки сталості економічної діяльності; оцінювати  наслідки своїх дій з урахуванням інтересів інших зацікавлених сторін, у тому числі майбутніх поколінь; володіти методами маркетингу, виходячи за межі традиційних рішень і застосовуючи у своїй професійній діяльності глобальний і системний підхід. 
  • Маркетинг стартап-проектів
  • Маркетинг штучного інтелекту
  • Маркетинг територій (Презентація)
Метою навчальної дисципліни «Маркетинг територій» є формування компетентностей щодо маркетингового управління розвитком територіально-адміністративних одиниць на принципах Цілей сталого розвитку
  • Психологія продажів на високотехнологічних ринках (Презентація)
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія продажів на високотехнологічних ринках» є формування компетентностей щодо управління продажами на високотехнологічних ринках у контексті глобальних Цілей сталого розвитку та Стратегії України щодо розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року . 
  • Цифровий маркетинг

© 2006-2023 Інформація про сайт