Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
лого т1.png

Інтегровані навчальні дисципліни у контексті сталого розвитку


Мета дисципліни – формування соціально-відповідального світогляду та системи теоретичних знань у сфері екологічного маркетингу, усвідомлення необхідності та реальної можливості вдосконалення процесу реалізації екологічних товарів та послуг за допомогою маркетингового інструментарію
Метою дисципліни є оволодіння студентами теоретичними та практичними навичками ефективного управління користуванням, збереженням та поновленням логістичних ресурсів з урахуванням екологічних чинників. Формування знань щодо характеристик систем управління відходами, виходячи з логістичних аспектів.
Нова генерація маркетологів повинна розуміти, як виконувати свої професійні функції, враховуючи принципи сталого розвитку, знати моделі сталого виробництва та споживання, вміти використовувати міжнародні добровільні стандарти менеджменту сталого розвитку та інструменти оцінки сталості економічної діяльності; оцінювати  наслідки своїх дій з урахуванням інтересів інших зацікавлених сторін, у тому числі майбутніх поколінь; володіти методами маркетингу, виходячи за межі традиційних рішень і застосовуючи у своїй професійній діяльності глобальний і системний підхід. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Інструменти штучного інтелекту в маркетингу» є формування сучасного світогляду щодо застосування інструментів штучного інтелекту в сфері маркетингу.    В курсі вивчається функціонування чат-ботів, особливості вирахування бота, ботоферми, класичні боти у соціальних мережах. Здобувачі вищої освіти отримають уявлення про застосування і перспективи розвитку штучного інтелекту в системі маркетингу, інформаційні технології Programmatic Buying, гейміфікацію марафонів у соціальній мережі Instagram як прояв штучного інтелекту.
Метою навчальної дисципліни «Маркетинг територій» є формування компетентностей щодо маркетингового управління розвитком територіально-адміністративних одиниць на принципах Цілей сталого розвитку
  • Психологія продажів на високотехнологічних ринках (Презентація)
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія продажів на високотехнологічних ринках» є формування компетентностей щодо управління продажами на високотехнологічних ринках у контексті глобальних Цілей сталого розвитку та Стратегії України щодо розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року . 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт