Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
log_kaf2.gif

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ БАКАЛАВРІВ УДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

2023/2024 н.р.1. Для студентів 2022 року вступу (термін навчання 2022-2026 рр.н.) (денна та заочна форма навчання):
 
 
Дисципліна
Кафедра
Викладач
Для яких ОП пропонується
 
Робоча програма
Силабус
 Фахові дисципліни   
1 Event-маркетинг 
МК доц. Касян С.Я 061, 071, 075, 291 Робоча програма 
Силабус
2 Копірайтинг  МК доц. Пілова К.П.  051, 061, 071, 075, 242, 291
Робоча програма 
Силабус
3 Професійна кар’єра маркетолога

МК доц. Яцентюк С.В 075 Робоча програма 
Силабус
Презентація
4 Робота журналіста на місці події

МК доц. Гусак Н.А.
061 Робоча програма 
Силабус
5 Проблематика ЗМІ

МК проф. Бутиріна М.В.
061, 291 Робоча програма 
Силабус2. Для студентів 2021 року вступу (термін навчання 2021-2025 рр.н.) (денна та заочна форма навчання):
 
 
Дисципліна
Кафедра
Викладач
Для яких ОП пропонується
 
Робоча програма
Силабус
 Дисципліни, спрямовані на розвиток soft skills (для всіх Освітніх програм НТУ «ДП»):
1 Психологія PR і реклами МК

доц. Шинкаренко Н.В.
проф Бутиріна.М.В.
(окрім 242) Робоча програма 
Силабус
2 Персональний брендинг МК доц. Яцентюк С.В. Всіх Робоча програма
Силабус
Презентація
 Фахові дисципліни   
1 Соціологія ринків МК проф. Пилипенко Г.М. 051, 071, 072, 075, 291 Робоча програма 
Силабус
2 Маркетингова бізнес-аналітика МК проф. Гармідер Л.Д. 051, 071, 291, 072, 075, 242 Робоча програма 
Силабус
3 Маркетингові інструменти в циркулярній економіці

МК проф. Палєхова Л.Л 051, 071, 075, 291 Робоча програма 
Силабус
4 Рекламна діяльність

МК доц. Яцентюк С.В 051, 071, 075, 291 Робоча програма 
Силабус
Презентація
5 Екологістика

МК доц. Шинкаренко Н.В. 051, 071, 075, 242, 291 Робоча програма 
Силабус
Презентація3. Для студентів 2020 року вступу (термін навчання 2020-2024 рр.н.) (денна та заочна форма навчання):
 
 
Дисципліна
Кафедра
Викладач
Для яких ОП пропонується
 
Робоча програма
Силабус
 Дисципліни, спрямовані на розвиток soft skills (для всіх Освітніх програм НТУ «ДП»):
1 Майстер-клас успішних презентацій МК

доц. Касян С.Я.
доц Гусак Н.А.
Всіх Робоча програма
Силабус
 Фахові дисципліни   
1 Маркетинг у ланцюгах створення вартості МК проф. Палєхова Л.Л 051, 071, 072, 075, 242, 291 Робоча програма 
Силабус
2 Маркетинг публічних закупівель

МК доц. Захарченко Ю.В. 051, 071, 291, 072, 075 Робоча програма 
Силабус
Презентація
3 Маркетинг в ритейлі
МК доц. Шинкаренко Н.В 051(з), 075 Робоча програма 
Силабус
4 Маркетинг у соціальних мережах
МК доц. Куваєва Т.В. 051, 071, 072, 075, 242, 291 Робоча програма 
Силабус
5 CRM системи в маркетингу
МК ст.викл. Макуха Ю.М. 075 Робоча програма 
Силабус
6 Виставкова діяльність
МК доц. Шинкаренко Н.В. 075, 242, 291 Робоча програма 
Силабус
7 Цифровий маркетинг
МК ст.викл. Макуха Ю.М.
051, 071, 072, 075, 242, 291 Робоча програма 
Силабус
8 Інструменти штучного інтелекту в маркетингу
МК доц. Касян С.Я.
ст.викл. Макуха Ю.М.
051, 075 Робоча програма 
Силабус
9 HR-маркетинг
МК доц. Захарченко Ю.В. 075 Робоча програма 
Силабус
Презентація
 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт