Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
log_kaf2.gif

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ  ЗДОБУВАЧІВ PhD


ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 
ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ PhD
  

2023/2024 н.р.1. ПЕРСОНАЛЬНИЙ БРЕНД НАУКОВЦЯ (Робоча програма / Силабус)© 2006-2023 Інформація про сайт